Quy định cần lưu ý với cử tri khi bỏ phiếu
19/05/2016 08:04
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Đây là ngày mà cử tri cả nước thể hiện quyền bầu cử của mình để lựa chọn người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực NN.

​(Ảnh minh họa: VOV)

 

Để người dân thuận tiện thực hiện quyền công dân của mình, chúng tôi xin thông tin về các quy định tại phòng bỏ phiếu và trình tự bỏ phiếu.

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối cùng ngày. Mỗi địa phương, có thể quyết định việc bỏ phiếu sớm nhưng không được trước 5 giờ sáng và không quá 21 giờ tối cùng ngày.

Địa điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng. Trước mỗi điểm bầu cử sẽ có niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử của người ứng cử, nội quy địa điểm bỏ phiếu.

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, trừ trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trong điều kiện bất khả kháng, cử tri không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện quyền bầu cử.

Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri; nếu cử tri vì tàn tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Theo luật bầu cử, mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp HĐND. Mỗi loại phiếu bầu phải được bỏ vào các thùng phiếu khác nhau.

Có 4 loại phiếu bầu được quy định như sau: Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội màu đỏ, Phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp TPố màu xanh dương; phiếu bầu cử đại biểu HĐND cấp quận huyện màu vàng; Phiếu cầu cử đại biểu HĐND cấp phường, xã, thị trấn màu trắng.

Với từng loại phiếu bầu là tương ứng 4 thùng phiếu có màu tương ưng, có dán Quốc huy bề mặt phía trước.

Đối với phiếu bầu, cử tri cần lưu ý, khi không tín nhiệm ứng cử viên nào thì gạch đè lên hết hàng chữ họ và tên của ứng cử viên đó.

Phiếu bầu cử không hợp lệ là:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

- Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Phiếu gạch xóa hết họ, tên tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

Trong quá trình bỏ phiếu, cử tri đến bàn số 1 để đối chiếu danh sách cử tri, rồi đến bàn số 2 để nhận phiếu bầu. Khi nhận phiếu cần lưu ý Phiếu không bị rách và đã đóng dấu Tổ bầu cử. Cử tri đi đến phòng số 4 vào phòng kín để tự mình viết phiếu. Ngoài ra, phòng số 5 là phòng viết phiếu giúp.

Trường hợp cử tri viết hỏng muốn đổi phiếu thì quay lại bàn số 3 để đổi phiếu hỏng rồi quay trở lại phòng viết phiếu. Sau đó, cử tri đi đến thùng phiếu ở bàn số 5 để bỏ phiếu. Bỏ phiếu xong, cử tri đến bàn số 6 để tổ bầu cử đóng dấu "Đã bầu cử" vào thẻ cử tri và rời phòng phiếu.


 
Trung tâm Tin Tức
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích