Điều chỉnh phân công công tác các thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016
18/05/2016 14:26
UBND TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh phân công công tác các thành viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016.

​Ảnh minh họa

 

1. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, Thủ trường các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND các quận-huyện.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch đô thị; kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm và 5 năm; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của TP; công tác tổ chức - cán bộ; công tác an ninh, nội chính; công tác kế hoạch và đầu tư; công tác thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác đối ngoại. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong trực tiếp chỉ đạo Chương trình phòng, chống tham nhũng; công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; các công trình trọng điểm KT-XH, quốc phòng an ninh…

2. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm: Giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác đối ngoại; trực tiếp xử lý công việc của Chủ tịch UBND TP khi Chủ tịch đi công tác.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; các khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; khoa học - công nghệ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký (doanh nghiệp ngoài nhà nước); công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước (lĩnh vực công nghiệp); nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; trực tiếp xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm chỉ đạo Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; Chương trình đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao; Công trình Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học…

3. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà thương mại, nhà xã hội); những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách;

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa chỉ đạo Chương trình nhà ở; Chương trình xử lý rác; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình thực hiện Kế hoạch ứng phó với biên đổi khí hậu; Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và ngoại thành; Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; Chương trình chinh trang và phát triển đô thị; các dự án vê kết cấu hạ tầng kỹ thuật và một số công trình trọng điểm...

4. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến: Giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác cải cách hành chính, kế hoạch vổn đầu tư xây dựng cơ bản.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; thuế; quản lý công sản; thương mại (kể cả công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại), dịch vụ (gồm dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác); du lịch; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến trực tiếp chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính; Chương trình thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; Chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế; Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; Chương trình phát triển bán buôn, bán lẻ; Chương trình phát triển thương mại điện tử; Chương trình kích cầu đầu tư và các Chương trình liên quan; công trình Công viên phần mềm Quang Trung.

5. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; xuất bản - báo chí; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo bền vững; quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu chỉ đạo các chương trình, công trình: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình mục tiêu 3 giảm; Công trình Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

6. Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng: Giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra.

Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phụ trách chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP; đồng thời trực tiếp giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công; quan hệ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP, Tòa án nhân đân TP và Cục Thi hành án Dân sự…

7. Các ủy viên UBND TP tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 về phân công công tác các thành viên UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Sỹ Thành
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích