Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới"
17/05/2016 08:24
Sáng 16/5, buổi hội thảo khoa học với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới" được tổ chức tại TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kiện 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

​Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (Ảnh minh họa: Vietnam+)

 

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nêu bật các nội dung về sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh cùng quá trình đấu tranh giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đổi mới, tư tưởng của Người tiếp tục phản ảnh hơi thở của thời đại với những giá trị mà nhân loại đang nỗ lực để hướng tới.

80 bài tham luận đầy tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các giảng viên Học viện Cán bộ tập trung đi sâu làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các vấn đề của cách mạng Việt Nam và thế giới.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề như: Sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào cách mạng Việt Nam; Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực; Sự tin tưởng và kiên định vững bước trên con đường mà Bác Hồ đã chọn cho dân tộc Việt Nam. Các tham luận đều khẳng định giá trị định hướng của những quan điểm, tư tưởng của Người đối với sự nghiệp xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hiện nay.


Trung tâm Tin Tức
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích