Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn
12/05/2016 07:39
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý bổ sung vốn cho Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận thực hiện hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn còn lại (42,734 tỷ đồng).

​Ảnh m​inh họa

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý chủ trương điều chỉnh trong tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bổ sung vốn cho Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận thực hiện hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn còn lại (42,734 tỷ đồng).

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xử lý theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí xử lý nhiễm mặn phát sinh, trình Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận và cơ quan liên quan rà soát và xử lý việc điều chỉnh quy mô, quy hoạch Dự án theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho Dự án; chỉ đạo và giám sát Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ Long thực hiện Dự án theo đúng mục tiêu đã được duyệt.

Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận là dự án sản xuất muối công nghiệp lớn nhất nước ta từ trước đến nay được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 30/11/1999 và số 594/QĐ-TTg ngày 22/7/2002. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ Long làm chủ đầu tư. Sản phẩm muối công nghiệp đáp ứng nguồn nhiên liệu cho các ngành công nghiệp trong nước, từng bước nâng cao thu nhập cho lao động, đặc biệt là tăng cường xuất khẩu để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Thuận. 

Tuy nhiên, Dự án cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Tại văn bản số 980/TTg-KTN, ngày 8/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện Đề tài "Đánh giá và dự báo phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất, nước ngầm và không khí đối với toàn bộ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam" và chỉ đạo Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ Long thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm mặn theo các kết quả nghiên cứu được duyệt. Nếu xác định nguyên nhân gây nhiễm mặn do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ Long thì Công ty có trách nhiệm chi trả phần kinh phí bồi thường, khắc phục hậu quả nhiễm mặn do Công ty gây ra.


Sỹ Thành
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích