92 cá nhân được tôn vinh trong học và làm theo Bác
12/05/2016 08:00
Tại Hà Nội, Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 nãm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng thời tuyên dương và khen thưởng 80 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được tuyên dương (Ảnh: dangcongsan.vn)

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc "làm theo" Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị được cụ thể hoá bằng phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao nãng suất, chất lượng, hiệu quả sảng xuất kinh doanh, thông qua phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt ðộng vì cuộc sống cộng đồng.

Cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao. 

Theo đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu; mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lao động, sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Ðảng.


 
Trung tâm Tin tức
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích