Tiếp nhận hơn 5.000 tài liệu, hiện vật của Giáo sư - Tiến sĩ Lê Quang Long
23/06/2014 10:08
Tại Hà Nội, Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận hơn 5.000 tài liệu, hiện vật của Giáo sư - Tiến sĩ Lê Quang Long.
 
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích