Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Bạch Hoàng Phụng
12/05/2016 17:25
Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, thuộc đơn vị bầu cử số 17, quận Bình Thạnh.

​Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng

 
​Ông NGUYỄN BẠCH HOÀNG PHỤNG, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1978. Quê quán: xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện cư trú tại 45/10 Bis Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh.
Quá trình công tác:
- Từ tháng 9 năm 1996 đến tháng 12 năm 2001: Ônghọc tập tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán; sau đó tốt nghiệp làm việc tại Công ty kiểm toán KPMG (10/2000 - 5/2001). Từ tháng 5/2001, Ông tham gia Chương trình quy hoạch tạo nguồn cán bộ dài hạn, chờ Ban Tổ chức Thành ủy phân công nhiệm vụ; 
- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 10 năm 2006: Ông làchuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy thuộc diện quy hoạch tạo nguồn cán bộ dài hạn, tập sự tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM sau đó là Chuyên viên BQL các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18 tháng 8 năm 2006;
- Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 01 năm 2013: Ông tiếp tục công tác tại BQL các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, lần lượt kinh qua các nhiệm vụ: Phó Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan, Bí thư Đoàn cơ quan, Ủy viên thường vụ Đoàn các KCX - KCNTP.HCM; Quyền Trưởng phòng Quản lý đầu tư, sau là Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Bí thư Chi bộ 2; Đảng ủy viên BQL các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (từ tháng 5/2010), Bí thư Chi bộ Phòng Đầu tư -Doanh nghiệp;
- Từ tháng 01 năm 2013 đến nay: Ông là Phó Trưởng BQL các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Thường vụ Đảng ủy cơ quan; Bí thư Đảng ủy cơ quan (từ tháng 3/2015); Đảng ủy viên các KCX - KCNTP.HCM (từ tháng 8/2015).
Ông đã được tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011), Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; nhiều bằng khen khác của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM; Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố; Chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liền.
Ông NGUYỄN BẠCH HOÀNG PHỤNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đơn vị bầu cử số 17, quận Bình Thạnh. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

​Tham gia ứng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, phải thường xuyên gần gũi, tạo mối quan hệ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân một cách đầy đủ để từ đó phản ánh một cách trung thực và đề xuất những giải pháp để giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Do đó, tôi xác định trọng tâm chương trình hành động như sau:
1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nghiên cứu đề xuất các cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết những vấn đề của Thành phố mà xã hội quan tâm, cử tri bức xúc.
2. Bản thân đang công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khu chế xuất – khu công nghiệp giúp tôi có điều kiện quan tâm đến việc xây dựng các chính sách thu hút đầu tư các ngành công nghiệp tại các khu chế xuất và khu công nghiệp nhất là việc phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố; tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Chú trọng công tác quản lý và phát triển hạ tầng đô thị, nhất là việc phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thành phố. Quan tâm đến việc xây dựng nhà lưu trú, nhà trẻ, trung tâm sinh hoạt, siêu thị và các công trình tiện ích xã hội phục vụ cho công nhân và người dân.
3. Quan tâm đến việc cần phát triển nguồn lực lao động đáp ứng cho nhu cầu ngày càng phát triển của các ngành sản xuất công nghiệp. Là một cán bộ trẻ, tôi luôn ưu tiên tạo điều kiện cho đối tượng thanh niên, các bạn trẻ có nhiều cơ hội làm việc, phát huy năng lực sáng tạo, năng động của tuổi trẻ để thúc đẩy sự phát triển chung của Thành phố và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
4. Trên cơ sở các kiến thức đã học và tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước, tôi sẽ cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tích cực xây dựng, hoàn thiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về các vấn đề phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn Thành phố đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố phù hợp với thực tế và mang tính khả thi đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
5. Bản thân không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thường xuyên học tập nâng cao trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.
Tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để đáp lại lòng tin yêu và kỳ vọng của quý vị cử tri.​ 
Hạnh Nguyện (Nguồn Sở Nội vụ)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích