Trách nhiệm với lá phiếu của cử tri khi bầu cử
17/05/2016 09:48
Ngày 22/5 là ngày cử tri cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Cử tri phải thật sáng suốt để có thể lựa chọn, những ứng cử viên đủ tâm, đủ tài gánh vác những trọng trách lớn lao với đất nước.

​Ảnh​ minh họa

 

Điều 6 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Thông qua bầu cử, với các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, các cử tri chọn ra các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trao quyền cho họ thực hiện quyền lực nhà nước.

Tại các kỳ bầu cử, mỗi cử tri có quyền bỏ một lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và từng lá phiếu tương ứng để bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thực sự của mỗi người công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp".

Do đó, trước khi đi bầu cử, cử tri nên tìm hiểu kỹ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tìm hiểu kỹ tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, có tài, có đức, tâm huyết trở thành người đại diện cho mình tại các cơ quan quyền lực nhà nước.

Đồng thời, nên vận động những người trong gia đình, trong khu vực mình sinh sống cùng đi bỏ phiếu, tuyệt đối không bỏ phiếu thay cho cử tri khác.

Khi đi bỏ phiếu, cử tri cần tuân thủ nội quy phòng bỏ phiếu:

- Phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai;

- Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu;

- Không được vận động các cử tri khác bầu hoặc không bầu cho những người có tên trong danh sách ứng cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào;

- Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy… vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu;

- Trong trường hợp phát hiện những đối tượng có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật bầu cử cần thông báo ngay với cấp có thẩm quyền.

Trong khi viết phiếu bầu, cử tri cần cẩn thận, tránh nhầm lẫn, không gạch tên những ứng cử viên đã được mình lựa chọn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong trường hợp gạch sai, cử tri cần liên hệ với những người phụ trách bầu cử trong phòng bỏ phiếu để đề nghị đổi phiếu khác.

Sau khi bỏ phiếu xong, cử tri cần yêu cầu Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri của mình.

* Địa điểm bỏ phiếu

Địa điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng, như trụ sở Ủy ban nhân dân, trường học, câu lạc bộ, những nơi trung tâm,... thuận tiện cho cử tri cũng như thuận lợi cho việc bố trí các trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử.

Các địa điểm bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, thống nhất, bảo đảm tiết kiệm. Ngoài việc trang trí cờ, biểu ngữ... mỗi nơi bỏ phiếu cần có những trang bị thiết yếu như hòm phiếu, bàn ghế, bút, mực... có Nội quy phòng bỏ phiếu, danh sách cử tri, các phòng kín đủ ánh sáng để cử tri thực hiện việc ghi phiếu. Tổ bầu cử có nhiệm vụ bố trí phòng bỏ phiếu.

Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử sẽ thường xuyên thông báo tới các cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.


Sỹ Thành (Hội đồng Bầu cử quốc gia)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích