Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Võ Văn Tân
16/05/2016 15:25
Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Quý. Đơn vị bầu cử số 31, huyện Củ Chi (Xã An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An).

​Ông VÕ VĂN TÂN

 

Ông VÕ VĂN TÂN, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1962. Quê quán: xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hiện cư trú tại số 153/7 đường Võ Văn Điều, ấp Vườn Trầu, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 8 năm 1979  đến tháng 5 năm 1980: Ông là Nhân viên Ban Kế hoạch - Thống kê xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Sau đó Ông được cử đi học tại Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 5 năm 1980 đến tháng 12 năm 1981).

- Từ tháng 12 năm 1981 đến tháng 4 năm 1982: Ông là cán bộ Ban Tuyên huấn huyện ủy huyện Củ Chi.

- Từ tháng 5 năm 1982 đến tháng 3 năm 1983: Ông được điều động về làm cán bộ tổ chức Đảng ủy xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10 tháng 5 năm 1982.

- Từ tháng 3 năm 1983 đến tháng 3 năm 2003: Ông được bố trí làm cán bộ Ban Tổ chức huyện ủy huyện Củ Chi, sau đó được cử đi học lớp hoàn chỉnh Đại học Mác - Lênin tại Trường Tuyên huấn Trung ương II (từ tháng 02 năm 1985 đến tháng 12 năm 1987). Ông được phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy huyện Củ Chi từ tháng 6 năm 1990 đến tháng 3 năm 2003.

- Từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 5 năm 2005: Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hiệp.

- Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 10 năm 2009: Ông là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy huyện Củ Chi.

- Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 4 năm 2012: Ông là Phó Bí thư Thường trực huyện ủy huyện Củ Chi.

- Từ tháng 5 năm 2012 đến nay: Ông là Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Ông đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Ông VÕ VĂN TÂN được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đơn vị bầu cử số 31, huyện Củ Chi (Xã An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An), TP.HCM.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

​Tôi đang là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, thuộc Tổ đại biểu số 30, đơn vị Huyện Củ Chi. Nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021), nếu được cô bác cử tri đơn vị bầu cử số 31 (Huyện Củ Chi) tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh khóa IX tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, với Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, ra sức xây dựng, phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành quê hương giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

2. Luôn ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Sâu sát, giữ  mối liên hệ chặt chẽ với cử tri trên địa bàn Huyện, tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo giới, theo chuyên đè, tiếp xúc khi cử tri có yêu cầu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri để đề đạt, phản ánh những kiến nghị đó trong các cuộc họp Hội đồng nhân dân hoặc báo cáo, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

4. Phấn đấu làm tốt vai trò đại biểu của nhân dân, tôi cùng các đại biểu khác tăng cường kiểmt ra, giám sát mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm, bức xúc.

5. Điều mà tôi quan tâm nhất hiện nay là tình hình trật tự xã hội ở nông thôn chưa tốt, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đạo đức xã hội xuống cấp, tệ nạn xã hội, tiêu cực còn đang diễn ra hàng ngày. Tôi muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cùng các cơ quan chức năng đáp ứng được lòng mong mỏi kỳ vọng của cô bác cử tri.


 
Sỹ Thành - Lê Cầm
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích