Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Văn Dũng
13/05/2016 15:17
Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Dũng. Đơn vị bầu cử số 25: Quận Tân Phú (Phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Phú Trung, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa).
 

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1972. Quê quán: xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư trú tại số 229/30/4, đường Bùi Thị Xuân, tổ dân phố 37, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 6 năm 1994: Ông công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1, quận Tân Bình, kiêm Phó Bí thư Đoàn phường.

- Từ tháng 6 năm 1994 đến tháng 3 năm 1997: Ông là Bí thư Đoàn Phường 1, quận Tân Bình, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường 1, quận Tân Bình, Khóa VII (1995 - 1999). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 1994.

- Từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 12 năm 2003: Ông công tác tại Quận đoàn Tân Bình, lần lượt giữ các chức vụ: UV.BCH Quận Đoàn, cán bộ Ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, UV.BTV thường trực Quận Đoàn, Trưởng Ban Ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, Phó Bí thư Quận Đoàn Tân Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Bí thư Quận Đoàn Tân Bình, Đảng ủy viên khối Đảng - Đoàn thể quận Tân Bình nhiệm kỳ 1,2,3. Bí thư chi bộ Quận Đoàn Tân Bình nhiệm kỳ 1,2,3,4, UV.BCH Đảng bộ quận Tân Bình khóa VIII (2000 - 2005), UV.BCH Thành đoàn khóa VII (2001 - 2005).

- Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 12 năm 2004: Ông là UV.BTV Quận ủy Tân Phú, Bí thư Quận đoàn Tân Phú, Đảng ủy viên Khối đoàn thể, Bí thư chi bộ Quận Đoàn.

- Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 3 năm 2011: Ông là UV.BTV Quận ủy Tân Phú, Quận ủy viên khóa IX (2005 - 2010), Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

- Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 3 năm 2014: Ông là UV.BTV Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận Tân Phú, thành viên UBMTTQVN Thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú.

- Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015: Ông là UV.BTV Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

- Từ tháng 10 năm 2015 đến nay: Ông là Phó Bí thư thường trực Quận ủy Tân Phú.

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương "Vì thế hệ trẻ" (02/2001); Huy hiệu TP.HCM (2005); Bằng khen Thủ tướng (3/2006).

Ông NGUYỄN VĂN DŨNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đơn vị bầu cử số 25: Quận Tân Phú (Phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Phú Trung, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa), TP.HCM. 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

​Tôi tên: NGUYỄN VĂN DŨNG, Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận Tân Phú. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hôm nay, tôi xin báo cáo chương trình hành động của bản thân. Khi được bầu vào Hội đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm sau:

1. Phải nỗ lực tập trung nhiều hơn nữa, không ngừng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức và ra sức học tập, nghiên cứu các vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống nhằm thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của người đại biểu được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2.Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết với các tầng lớp đồng bào Thành phố, đặc biệt là đối với cử tri nơi mình ứng cử, để lắng nghe và phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đến diễn đàn của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nguyện trung thành với lợi ích của đất nước, thành phố và Nhân dân.

3. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố có giải pháp khả thi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Thành phố về "Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ ổn định chính trị - xã hội"; về "Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường", về "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"…nhằm tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt đối với đồng bào nghèo, các đối tượng xã hội còn nhiều khó khăn.

4. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bản thân nỗ lực cùng tập thể Quận ủy quận Tân Phú lãnh đạo phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng và phát triển quận giàu mạnh, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân thành phố như: cuộc vận động "Vì người nghèo", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng hàng Việt Nam", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… trên địa bàn quận.

5. Kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, xa dân trước hết là trong hệ thống chính trị quận Tân Phú; đồng thời tích cực đấu tranh phòng, chống các tệ nạn nêu trên bằng quyết tâm cao, bằng hành động cụ thể trong công tác và trách nhiệm của một người cán bộ đảng viên, người đại biểu trung thành của Nhân dân.


 
Sỹ Thành - Thiên Bình (Nguồn Sở Nội vụ)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích