Điều cần biết về Quốc hội Việt Nam khóa 4 (1971 - 1975)
16/05/2016 10:30
Quốc hội khoá IV là Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, là Quốc hội khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, chuẩn bị đưa đất nước tiến vào thời kỳ mới.

​Linh mục Hồ Thành Biên, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu cử cơ quan lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 4, tháng 6/1971.

 

Thông tin cơ bản

Ngày bầu cử: 11/4/1971

Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 98,88%

Tổng số đại biểu: 420

Cơ cấu thành phần:

Công nhân: 22,3%

Nông dân: 21,4%

Trí thức: 17,1%

Đảng viên: 75,4%

Cán bộ chính trị: 24,05%

Dân tộc thiểu số: 17,3%

Quân đội: 6,4%

Phụ nữ: 29,7%

Thanh niên: 19,5%

Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm:

Quốc hội khoá IV đã tiếp tục động viên quân và dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: ở miền Nam tăng cường đấu tranh giải phóng dân tộc, ở miền Bắc kiên trì bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, động viên sức người, sức của cho tiền tuyến lớn đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai.

Sau khi Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết, Quốc hội đã thông qua những biện pháp đấu tranh để bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định. Ðồng thời, Quốc hội đã quyết định những vấn đề quan trọng của Nhà nước ta nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, ổn định đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng; tiếp tục sự nghiệp xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng đồng bào miền Nam hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quốc hội khoá IV là Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, là Quốc hội khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, chuẩn bị đưa đất nước tiến vào thời kỳ mới.

Kỳ họp thứ nhất: Họp từ ngày 6 đến 10/6/1971, tại Hà Nội, đã bầu:

Chủ tịch nước: Tôn Ðức Thắng.

Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Lương Bằng.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gồm 24 thành viên chính thức và 3 thành viên dự khuyết; Chủ tịch: Trường Chinh.

Hội đồng Chính phủ; Thủ tướng: Phạm Văn Ðồng.

Các Uỷ ban Thường trực của Quốc hội: Uỷ ban dự toán pháp luật; Uỷ ban kế hoạch và ngân sách; Uỷ ban thống nhất; Uỷ ban dân tộc; Uỷ ban văn hoá và xã hội.

Các văn bản pháp quy đã thông qua: 1 pháp lệnh.

Pháp lệnh Quy định việc bảo vệ rừng (ban hành ngày 11/9/1972).


Sỹ Thành (Theo tư liệu của Văn phòng Quốc hội)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích