Điều cần biết về Quốc hội Việt Nam khóa 13 (2011 - 2016)
16/05/2016 10:53
Quốc hội khóa 13 là khóa Quốc hội để lại nhiều dấu ấn.

​Quốc hội khóa 13

 

Thông tin chung

Bầu cử ngày 22/5/2011

Tổng số đại biểu: 500

Cơ cấu thành phần của Quốc hội:

Trung ương: 33,4%

Địa phương: 66,6%

Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu: 66,6%

Dân tộc thiểu số: 15,6%

Phụ nữ: 24,4%

Đại biểu ngoài Đảng: 8,4%

Đại biểu khóa 12 tái cử: 33,4%

Đại biểu tự ứng cử: 0,8%

Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 12,4%

Đại biểu có trình độ trên đại học: 45,8%

Đại biểu có trình độ đại học: 52,8%

Đại biểu thuộc khối doanh nghiệp: 4,26%

Tôn giáo: 2,84%

Đây là lần đầu tiên cử tri cả nước với trách nhiệm và lòng yêu nước nồng nàn đã tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong cùng một ngày với quy mô lớn.

Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với 99,51% cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 500 đại biểu Quốc hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc. Kết quả này đã khẳng định bước tiến mới trong quá trình sinh hoạt dân chủ của nước ta, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân, trình độ dân trí, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 17 thành viên do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch và 12 ủy viên.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã bầu bổ sung thêm 1 ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nâng số thành viên của cơ quan này lên 18 thành viên.

Quốc hội cũng đã thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh; thành lập Hội đồng Dân tộc và 9 Ủy ban của Quốc hội gồm: Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ủy ban Văn hóa - giáo dục - thanh niên - thiếu niên và nhi đồng, Ủy ban các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học - Công nghệ và môi trường, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Đối ngoại.

Ngoài ra, Quốc hội vẫn duy trì 3 cơ quan chuyên môn trực thuộc là: Ban công tác đại biểu, Ban Dân nguyện và Viện nghiên cứu lập pháp.

Được bầu ra và hoạt động trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, Quốc hội khóa 13 có vinh dự và trách nhiệm lớn trong việc thừa kế và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của Quốc hội các khóa trước, bám sát đường lối chủ trương của Đảng và thực tiễn sinh động của cuộc sống, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên Quốc hội cùng nhân dân cả nước thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội được bổ sung, phát triển tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 năm 2011.

Đến hết tháng 4/2016, Quốc hội khóa 13 đã trải qua 11 kỳ họp với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đặc biệt trong kỳ họp cuối nhiệm kỳ - kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước đáp ứng yêu cầu sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã bầu: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Bốn vị này đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.


Sỹ Thành (Theo tư liệu của Văn phòng Quốc hội)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích