Yên Bái quan tâm đào tạo, phát triển cán bộ nữ
08/12/2015 17:20
Là tỉnh miền núi, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, nên việc quan tâm, quy hoạch cán bộ vào cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện và tương đương, trong đó có cán bộ nữ ở Yên Bái luôn được chú trọng.

Công tác đào tạo cán bộ nữ những năm qua được Yên Bái coi trọng  (Ảnh minh họa: HM)

 

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý đạt 23,6%, cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là nữ chiếm 25,4%; nhiều đồng chí qua rèn luyện, thử thách, tiếp tục được quy hoạch vào cương vị lãnh đạo cao hơn.

Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm và xem công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ trong tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển về số lượng và chất lượng. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện định kỳ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và được thực hiện hằng năm khi tiến hành rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học kỹ thuật.

Trong quy hoạch cán bộ vào cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp huyện và tương đương từ năm 2010 đến nay, cán bộ nữ là 295 đồng chí, chiếm 23,6%; dân tộc thiểu số 329 đồng chí, chiếm 26,66%; cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) 192 đồng chí, chiếm 15,56%. Cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là nữ chiếm 25,4%. 

Công tác điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được coi trọng. Hằng năm, Tỉnh ủy Yên Bái xây dựng kế hoạch cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chung cho toàn tỉnh đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng thực hiện. Để tạo nguồn cán bộ có trình độ cao cho tỉnh, Tỉnh ủy đã thực hiện Đề cử 100 cán bộ trẻ đi đào tạo sau đại học, giai đoạn 2012 -2015.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị xét cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, vị trí việc làm của từng cán bộ phù hợp với thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên đào tạo đối với cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Trong tổng số 26.493 cán bộ, công chức, viên chức có 549 người có trình độ trên đại học chiếm 2,07%, 17.512 người có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 66,01%.

Xác định công tác cán bộ là một trong những khâu đột phá, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và luân chuyển cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cấp xã, cán bộ thôn, bản nhất là ở các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn. Hằng năm, trường Chính trị tỉnh đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và vận động quần chúng cho trên 1.500 cấp ủy viên cơ sở, bồi dưỡng nghệp vụ bí thư chi bộ cho trên 1.000 bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Việc tham gia học tập trung đã tạo điều kiện để các cán bộ cơ sở được trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hay, cách xử lý tình huống phức tạp…

Để nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, đặc biệt ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, Tỉnh ủy triển khai Đề án đào tạo 500 cán bộ chủ chốt xã nhằm bổ sung cho mỗi xã từ một đến hai cán bộ lãnh đạo chủ chốt có trình độ đại học. Báo cáo từ Ban tổ chức Tỉnh ủy cho biết, đến tháng 9/2015, trong tổng số 3.646 cán bộ công chức cấp xã đã có 963 người có trình độ đại học, chiếm 26,41%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ cấp xã, đặc biệt ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều bất cập. Việc đánh giá, sử dụng cán bộ ở một số nơi chưa sâu sát, còn mang tính hình thức, chưa phản ánh đúng năng lực và phẩm chất cán bộ; một số địa phương, đơn vị còn lúng túng trong việc lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, nhất là ở cấp cơ sở. Việc bố trí, sử dụng cán bộ nữ tuy được quan tâm, song tỷ lệ còn thấp, tập trung chủ yếu ở khối đoàn thể, các ngành khối kinh tế còn ít.

Một số cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là ở cơ sở chưa mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm còn trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào giải quyết công việc cụ thể còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật được bố trí vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt còn ít. Một số địa phương chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chưa đúng đối tượng, chưa gắn với vị trí, việc làm…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng đối với cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ và cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cấp; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, bản, đặc biệt là các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn, thời gian tới, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng và lãnh đạo các cấp về đánh giá về quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ. Tỉnh gắn việc đánh giá cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ; quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, cán bộ trẻ và cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cấp. Yên Bái tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích, động viên về vật chất đối với cán bộ trẻ đi đào tạo, sau đại học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích