Ý kiến của người dân trước thềm Đại hội XII của Đảng
08/01/2016 08:05
Từ ngày 20 đến 28/1/2016 sẽ diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 

Tin tưởng vào sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, của đất nước, nhân dân mong muốn Đảng tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là về công tác nhân sự, chọn được những cán bộ có đủ đức, đủ tài giữ các chức vụ chủ chốt để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Phạm Chí Thiện (Thành phố Hồ Chí Minh):  Chọn lựa được những cán bộ có đủ đức, đủ tài

Về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XII của Đảng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm theo dõi. Nhận thấy, qua các lần hội nghị, Trung ương đã bàn luận, soi xét kỹ càng nên người dân rất tin tưởng và hy vọng Đại hội lần này sẽ sáng suốt lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất, có năng lực và phẩm chất tốt; không để lọt những đảng viên tham nhũng, quan liêu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Trước tình hình trong nước và thế giới có diễn biến phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen, Đại hội Đảng thành công có ý nghĩa rất quan trọng để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển. Tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, Trung ương đã có Báo cáo tổng hợp và tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội, của MTTQ Việt Nam, của đại hội Đảng các cấp, của các đồng chí lão thành cách mạng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tôi cảm nhận sâu sắc việc mở rộng lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vừa qua nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân, vừa là dịp để nhân dân được tiếp cận với các Văn kiện Đại hội Đảng, tạo ra sự nhất trí chính trị và tinh thần hướng tới Đại hội của Đảng.

Với tinh thần dân chủ và xây dựng, trước thềm Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi càng tin tưởng vào đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

PGS.TS Phan Tố Uyên, Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân: Vẫn còn những điều gây băn khoăn, lo lắng

Năm 2016 đã đến, chúng ta đang ở trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XII. Toàn Đảng, toàn dân cũng có rất nhiều kỳ vọng vào năm mới. Việc góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng được triển khai rộng rãi; việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, không chỉ coi trọng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mà còn coi trọng về trình độ năng lực thực tiễn, uy tín và khả năng đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ được giao; có khả năng bảo đảm, tăng cường sự đoàn kết, phát huy dân chủ; có năng lực lãnh đạo, biết phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn, tâm tư, lo lắng trước tình hình kinh tế chưa thực sự bền vững, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nợ công tăng nhanh, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Một số sản phẩm nông nghiệp giá thấp, tiêu thụ khó khăn; ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết tốt; an toàn vệ sinh thực phẩm chưa bảo đảm. Tai nạn giao thông, tội phạm vẫn diễn ra phức tạp. Tình trạng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi...

Tuy nhiên, tôi cho rằng, tuyệt đại bộ phận nhân dân vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; phấn khởi trước kết quả, thành tựu kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Nhân dân đánh giá cao kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhân dân bày tỏ tin tưởng, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thành công, quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và nhân dân. 

Ông Nguyễn Văn Đồng, (quận Hoàng Mai, Hà Nội): Giữ vững quốc phòng - an ninh

Tôi đề nghị và mong muốn Đại hội XII cần quan tâm đến việc tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đồng thời cần làm công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong từng dự án đầu tư, quy hoạch phát triển vùng, các ngành kinh tế, các địa bàn chiến lược, các ngành kinh tế trọng yếu. Ngoài ra, cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, đủ khả năng làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới; chuẩn bị lực lượng phòng vệ tốt, phản ứng nhanh.

Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tôi cho rằng, bên cạnh việc xây dựng thể chế, cơ chế nhằm tăng cường đoàn kết dân tộc, cần phải có những cơ chế giám sát trật tự ổn định xã hội, để đoàn kết dân tộc đi vào thực chất, tránh hiện tượng lợi dụng đoàn kết dân tộc để chống phá chế độ. Qua đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống pháp luật; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích