“Xây dựng thế trận lòng dân là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm“
25/11/2015 15:10
Thượng tá Đỗ Xuân Tụng cho rằng trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết vấn đề “lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm.

​Ảnh mi​nh họa

 

Một trong những điểm mới của Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII là nội dung đổi mới phải đồng bộ, để tạo nên sức mạnh tổng hợp, mà trước đó chỉ đề cập “đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”, đã giành được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân. 

Nhiều ý kiến nhận định, việc Đảng lấy ý kiến đóng góp của nhân dân thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân. Phát huy được sức mạnh và trí tuệ của toàn 

"xay dung the tran long dan la cuc ky quan trong va nhay cam" hinh 0
Thượng tá Đỗ Xuân Tụng (Ảnh: QĐND)

Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình đề ra các định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Khẳng định điểm mới đầu tiên của Dự thảo Báo cáo chính trị dự kiến trình Đại hội Đảng lần thứ XII lần này là nội dung "Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định", được đưa vào tiêu đề của Dự thảo, Thượng tá Đỗ Xuân Tụng, Chính ủy Sư đoàn 316 nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, hơn lúc nào hết vấn đề “lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân” là cực kỳ quan trọng và nhạy cảm. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lôi kéo nhân dân, li tán lòng dân, chia rẽ dân với Đảng. Thực tiễn Đông Âu, Liên Xô trước đây, Trung Đông, Bắc Phi ngày nay mà cốt lõi suy cho cùng vấn đề lòng dân là một bài học cho chúng ta.

“Ai cũng biết thế trận lòng dân quan trọng như thế nào nhưng xây dựng được thế trận lòng dân không dễ vì liên quan đến vấn đề dân trí, dân sinh và dân chủ. Do vậy tôi mong muốn Đảng quan tâm, lãnh đạo đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế xã hội trong đó chú trọng những địa bàn ở vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo, phên dậu của Tổ quốc, phải có các biện pháp để bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, dưỡng dân, an dân tăng cường sự đồng thuận xã hội để củng cố thế trận lòng dân”, Thượng tá Đỗ Xuân Tụng đề nghị.

Theo ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, so với văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, văn kiện này có nhiều điểm mới đột phá, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện Dự thảo văn kiện là rất cần thiết, trên cơ sở đó Ban chấp hành Trung ương sẽ đề ra nhiều giải pháp và hành động phù hợp cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, đây chính là điểm mới và sáng tạo của nhiệm kỳ này.

“Tôi cho đây là sự kiện thể hiện tính dân chủ rất cao của Đảng, Nhà nước theo đúng tinh thần dân biết, dân làm, dân kiểm tra, thông qua việc thông báo rộng rãi nội dung của văn kiện đến tất cả các tầng lớp nhân dân phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, ông Trần Đức Quý nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, dự thảo văn kiện cũng có nhiều nét mới đáng chú ý, cụ thể về nhiệm vụ xây dựng Đảng, Dự thảo đặt vấn đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Đây là yêu cầu mới, lớn hơn và toàn diện hơn so với yêu cầu đặt ra tại Đại hội XI là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng".

"xay dung the tran long dan la cuc ky quan trong va nhay cam" hinh 1 

Ông Ho​àng Việt Anh

Ông Hoàng Việt Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ nêu ý kiến: “Nội dung văn kiện đã được Trung ương chuẩn bị công phu khách quan, cô đọng, tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn tại Đại hội XII, các đại biểu tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cả hệ thống chính trị làm tốt công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đó phục vụ tốt hơn sự nghiệp đổi mới của đất nước”.


VOV
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích