Vĩnh Phúc: Tuyên truyền hiệu quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
11/01/2016 14:55
Điều này được khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo Vĩnh Phúc năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị tổng kết đánh giá cao công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Ảnh: HNV)

 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Phạm Hồng Hải khẳng định: Năm qua, ngành Tuyên giáo Tỉnh đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy cùng sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo tham mưu giúp cấp ủy các cấp, tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phản ánh kịp thời những vấn đề liên quan tới đời sống của nhân dân, tuyên truyền, cổ vũ những điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực vận động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về các sự kiện quan trọng. Tăng cường phối hợp với các ngành đôn đốc, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong Đảng, các tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.  

Đặc biệt, công tác Tuyên giáo năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có thể thấy, công tác Tuyên giáo đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, tạo động lực để cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Hồng Hải nhấn mạnh, ngành Tuyên giáo tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2015 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 106-KH/TU ngày 11/2/2015 về tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo và định hướng nội dung cho các cơ quan báo chí của Tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh; Bản tin Sinh hoạt chi bộ - Ban Tuyên giáo Tỉnh cũng mở chuyên trang tuyên truyền về Đại hội, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; đăng tải nội dung toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh; Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và tổ chức lấy ý kiến trong nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch chỉ đạo các cấp triển khai tuyên truyền bằng các cụm cổ động lớn, khẩu hiệu, bằng rôn, cờ… trên các trục đường lớn khu đông dân cư. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp. Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo đã tiến hành điều tra dư luận xã hội trước thềm Đại hội Đảng, qua đó, đã cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng, giúp Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy có thêm thông tin, căn cứ thực tiễn để tham khảo, nghiên cứu trước khi quyết định ban hành các chủ trương, chính sách mới kịp thời và chính xác.

 

 Trao Bằng công nhận Tru​ng tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tam Dương đạt chuẩn cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020 (Ảnh: HNV)

Ngoài ra, để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tiến hành bổ sung tư liệu trưng bày nhà lưu niệm Bác Hồ; biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn sách “Vĩnh Phúc – những lần Đại hội Đảng bộ tỉnh” (1950-2015) đồng thời tổ chức thành công buổi họp báo trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương để tuyên truyền hiệu quả về Đại hội. Sau Đại hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội để Nghị quyết các cấp đi vào cuộc sống.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích