Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng
20/01/2016 15:10
Ngày 19/1, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng”.

​Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: HT

 

​Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Buổi tọa đàm đã thu hút hơn 20 ý kiến tham luận của các đại biểu là các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà khoa học, chuyên gia, cựu chiến binh, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ... Đại đa số các đại biểu tại buổi tọa đàm đều thống nhất khẳng định: Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định thanh niên là một trong những lực lượng quan trọng của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, suốt 86 năm qua, Đảng ta luôn chú trọng quan tâm giáo dục, rèn luyện thanh niên thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên như Bác Hồ đã dạy. Nhờ đó mà các thế hệ thanh niên không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đồng hành cùng dân tộc, xứng đáng là lực lượng xung kích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng tập trung phân tích, làm sâu sắc thêm niềm tin, tình yêu trọn vẹn của các thế hệ Việt Nam đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Tình yêu của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng được thể hiện ở các khía cạnh như: Sắt son niềm tin theo Đảng; Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; Tuyệt đối trung thành với Đảng; Kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tình yêu của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là tự nguyện, thiêng liêng, trước sau như một.

Trên cơ sở phân tích, làm rõ mối quan hệ Đảng lãnh đạo thanh niên, thanh niên tự nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, nhiều ý kiến đã tập trung làm rõ những giải pháp nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có tri thức và năng lực nghề nghiệp, sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tiếp tục kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích