Trung ương thảo luận về việc chính thức ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương
11/01/2016 15:18
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Trung ương sẽ thảo luận, phân tích rõ những tác động của Hiệp định TPP; những thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn khi tham gia Hiệp định và thông qua chủ trương về việc chính thức ký kết Hiệp định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) (Ảnh: chinhphu.vn)

 

​Sau hơn 5 năm đàm phán với 30 phiên làm việc cấp chuyên gia và hơn 10 cuộc đàm phán cấp bộ trưởng, ngày 5 tháng 10 năm 2015, Việt Nam và 11 nước châu Á Thái Bình Dương đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có yêu cầu cao hơn nhiều so với các hiệp định thương mại tự do đã ký kết trước đây, có phạm vi điều chỉnh rộng lớn, bao gồm không chỉ các vấn đề về thương mại và đầu tư mà còn nhiều vấn đề liên quan như: lao động - công đoàn; môi trường; doanh nghiệp nhà nước; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ... Đây được xem là một hiệp định mà các nước tham gia, nhất là cộng đồng các doanh nghiệp và nguời lao động đặc biệt quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng lớn.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (tháng 12/2015), theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ đã có Báo cáo Kết quả đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trình Trung ương nghiên cứu.

Bộ Chính trị đã họp nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo và tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương về việc chuẩn bị ký kết Hiệp định TPP để Trung ương xem xét, quyết định. 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về kết quả đàm phán; phân tích, đánh giá tác động khi tham gia TPP; nêu rõ những tác động tổng thể cũng như cụ thể về chính trị và an ninh quốc gia, những thuận lợi và thời cơ, các khó khăn và thách thức; những vấn đề đặt ra liên quan đến điều chỉnh luật pháp, chính sách, biện pháp như nêu trong báo cáo và Tờ trình của Bộ Chính trị. Đồng thời cho chủ trương về việc chính thức ký kết Hiệp định; chuẩn bị trình Quốc hội phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động thực thi Hiệp định, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích