Triển lãm sách, tư liệu về "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"
19/01/2016 08:17
Thư viện quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức khai mạc triển lãm sách, tư liệu chủ đề "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội".

​Cắt băng khai mạc triển lãm

 

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016).

Triển lãm trưng bày hơn 800 sách, tư liệu, tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng ta; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 11 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới đất nước. Triển lãm cũng trưng bày một số hồi kí và tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kì cùng nhiều bài viết, bài nói chuyện đã được tập hợp, in thành sách.

Sách, tư liệu của triển lãm "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" được trưng bày theo 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là các tư liệu viết về các cuộc khởi nghĩa diễn ra trước khi thành lập Đảng; những điều kiện, nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng ta; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930; Chánh cương, Điều lệ, Sách lược vắn tắt của Đảng trong những ngày đầu thành lập...

 

 Các đại biểu tham​ quan triển lãm


Nội dung thứ hai của triển lãm giới thiệu các tư liệu, sách về nội dung Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các tư liệu trong phần này nhấn mạnh vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc; các bài nói chuyện, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền....

Nội dung tiếp theo trưng bày các tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, tổng kết và đánh giá vai trò của Đảng ta trong lãnh đạo toàn dân thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; các thành tựu Việt Nam đã đạt được trong 30 năm đổi mới...

Nội dung cuối cùng "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội", giới thiệu cương lĩnh, đường lối, chính sách, văn kiện, Nghị quyết của Đảng qua 11 kỳ Đại hội, từ Đại hội lần đầu tiên vào năm 1935 cho đến Đại hội XI vào năm 2011; cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta qua các kì Đại hội...

Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" kéo dài đến hết ngày 25/2/2016, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích