Tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước
25/01/2016 08:30
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Dõi theo sự kiện quan trọng này, nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên tin tưởng Đại hội XII sẽ có nhiều đổi mới.

​Ảnh m​inh họa

 

Kiên quyết phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất

Chị Trần Thị Hà, cán bộ Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, theo dõi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng tại phiên khai mạc Đại hội, bên cạnh những thành quả quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, chị đặc biệt quan tâm đến nội dung mà Tổng Bí thư đề cập, đó là: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm”.

“Phải thẳng thắn nhìn nhận là trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ấy có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Điều này chắc chắn làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Tôi hy vọng, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội XII sẽ giương cao ngọn cờ đổi mới, kiên quyết phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi tổ chức, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng”, chị Hà nói.

Nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

 

Quan tâm đến việc Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như Cộng đồng Kinh tế ASEAN, sinh viên Hoàng Văn Nghĩa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, bên cạnh những cơ hội, thế hệ trẻ cũng đứng trước nhiều thách thức bởi người trẻ chính là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước hội nhập.

“Chính vì vậy, về vấn đề giáo dục - đào tạo, tôi mong muốn Đại hội XII của Đảng sẽ kịp thời đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách chú trọng nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho học sinh, sinh viên; đưa các kiến thức cần thiết về hội nhập quốc tế vào trong nhà trường, để mỗi người trẻ sớm ý thức được vai trò, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện hoàn thiện bản thân, có đủ tâm thế, tự tin đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”, sinh viên Nghĩa bày tỏ.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, ưu đãi và trọng dụng nhân tài; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tài năng trẻ phát huy năng lực, tận tâm và yên tâm cống hiến cho sự phát triển của nước nhà; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tận dụng kinh nghiệm, tài liệu, kiến thức, sản phẩm khoa học của nước bạn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa nước ta với các nước phát triển khác.

Có chính sách bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực trẻ

Theo chị Trần Thị Hồng Vân (Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội), nói đến thanh niên là nói đến lực lượng xung kích, đi đầu. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, thanh niên không ngại khó, ngại khổ đảm nhận những việc mới, việc khó và đây cũng chính là cơ hội để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

“Trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện ấy, những đoàn viên, thanh niên như chúng tôi rất mong muốn có sự quan tâm, dìu dắt, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo để chúng tôi tự tin, phấn khởi phát huy hết khả năng, xứng đáng là lực lượng kế cận.

Trong những ngày này, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang diễn ra, bên cạnh những quyết sách quan trọng để tiếp tục đưa đất nước phát triển, tôi mong muốn các đại biểu dự Đại hội dành thời gian bàn bạc, thống nhất để văn kiện Đại hội có nội dung mang tính đột phá nhằm phát huy tài năng, trí tuệ của nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ trẻ.

Tôi tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn và bầu những cán bộ trong đó có những cán bộ trẻ thực sự xứng đáng, vừa có đức, vừa có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để lãnh đạo đất nước sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, chị Trần Thị Hồng Vân nêu nguyện vọng.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích