Tìm giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu
08/10/2015 10:10
Theo tôi, nguyên nhân tình trạng ngập nước của thành phố Hồ Chí Minh là chắp vá, không có một quy hoạch và chiến lược chuẩn xác; tiền của đầu tư rất nhiều nhưng hiệu quả không cao.

Đường Kênh Tân Hóa - Lò Gốm trong công trình chống ngập ở khu vực Ảnh: THÁI BẰNG

 

Tôi rất hoan nghênh việc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ thành phố để không chỉ nhân dân TPHCM mà nhân dân cả nước đóng góp ý kiến. Qua nghiên cứu văn kiện, tôi xin được đóng góp một số ý kiến như sau:

Thứ nhất là tiêu đề của báo cáo. Lâu nay, tiêu đề Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương thường là dài bởi vì muốn bao gồm nhiều ý. Nhưng điều đó dễ tạo ra ấn tượng là rườm rà. Ở tiêu đề dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần này cũng không ngoại trừ, cụ thể là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Huy động mọi nguồn lực; Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; Sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Tôi đề nghị tiêu đề nên viết gọn lại như sau: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế - xã hội; Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Với tiêu đề này đã bao quát được 3 nội dung cơ bản nhất là: Xây dựng Đảng; phát triển kinh tế; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Còn 2 nội dung: “Huy động mọi nguồn lực” và “Sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á” đã được bao hàm trong 3 nội dung của tiêu đề trên. Hơn nữa, những nội dung này đã được thể hiện trong mục tiêu tổng quát của dự thảo Báo cáo chính trị.

Thứ hai là mục tiêu tổng quát. Theo dự thảo Báo cáo chính trị, phần mục tiêu tổng quát được viết như sau: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Mục tiêu tổng quát viết như thế này vừa dài, vừa khó hiểu và khó nhớ. 

Tôi đề nghị nên viết mạch lạc theo một lô gích chặt chẽ như sau: 1- Xây dựng Đảng thật sự trong sạch và vững mạnh. 2- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 3- Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tạo động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 4- Nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 5- Phát triển văn hóa, xây dựng con người mới và xã hội văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 6- Đưa thành phố sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Cách viết này làm cho người đọc thấy rất rõ các nội dung của mục tiêu và được xếp theo thứ tự hợp lý: Xây dựng Đảng; quản lý Nhà nước; phát triển kinh tế; nâng cao cuộc sống và công bằng xã hội; văn hóa và xây dựng con người mới; vị thế của thành phố trong tương lai.

Thứ ba là góp ý vào nội dung thứ 5 của 7 chương trình đột phá. Nội dung của dự thảo là: “5. Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tăng cường các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tập trung nguồn lực triển khai nhanh các công trình trọng điểm, cấp bách, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, giải quyết căn cơ, bền vững tình trạng ngập nước, không để phát sinh điểm ngập mới, giảm thiểu tác hại của tình trạng ngập nước đô thị do biến đổi khí hậu”. Cách viết như trên còn dài dòng, trùng lặp và chung chung quá. Toàn bộ nội dung này chỉ được thể hiện trong một câu, về mặt văn phong là không hợp lý. Đặc biệt là không tìm ra được mũi đột phá của nội dung. 

Theo tôi, nguyên nhân tình trạng ngập nước của thành phố Hồ Chí Minh là chắp vá, không có một quy hoạch và chiến lược chuẩn xác; tiền của đầu tư rất nhiều nhưng hiệu quả không cao. Tôi được biết hiện đang có  một công trình nghiên cứu về vấn đề chống ngập úng tổng thể cho cả một khu vực lớn của các chuyên gia hàng đầu về thủy lợi trong nước và quốc tế để giải quyết một cách căn cơ vấn đề ngập úng của thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực liên quan. Vì thế tôi đề nghị viết lại nội dung này như sau: “Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm giải pháp căn cơ để ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; không để phát sinh điểm ngập mới, giảm thiểu tác hại của tình trạng ngập nước đô thị. Tập trung nguồn lực triển khai nhanh các công trình trọng điểm, cấp bách. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường”.

Trên đây là một số ý kiến nhỏ bé của tôi đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, mong các đồng chí quan tâm tham khảo. Trong nhiều năm qua, tôi rất vui mừng nhận thấy thành phố Hồ Chí Minh đạt được rất nhiều thành tựu. Nhiều hoạt động mang tính đột phá và tiên phong, làm gương cho cả nước noi theo. Tôi rất tin tưởng Đại hội của Đảng bộ thành phố sẽ thành công tốt đẹp và tạo ra một sinh khí mới cho Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


Vũ Mão
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích