Thành ủy Hà Nội quán triệt văn kiện Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI)
11/01/2016 15:00
Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI).

​ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh:TH).

 

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến chủ yếu là tiếp thu, hoàn thiện văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý: Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016- 2020, Trung ương trân trọng những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân; tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý để hoàn thiện dự thảo văn kiện.

Về dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Trung ương thống nhất đã đạt được kết quả bước đầu, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi một số tiêu cực, suy thoái trong Đảng, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Sau kiểm điểm, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã đổi mới phong cách và lề lối làm việc, nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, xét xử nghiêm minh, được dư luận hoan nghênh, đồng tình. Tuy nhiên một số việc chưa được như ý muốn, chưa đạt được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết. Các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng được xác định trong Nghị quyết là những vấn đề quan trọng, khó và đã kéo dài nhiều nhiệm kỳ, song chưa có giải pháp đủ mạnh để khắc phục, cần phải kiên trì thực hiện đồng bộ và lâu dài.

Về các dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XII và Quy chế bầu cử tại Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao và bổ sung một số nội dung, như: Quy định Chủ tịch Đoàn Chủ tịch là đồng chí Tổng Bí thư khóa XI, không quy định việc lấy phiếu của đại biểu Đại hội giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII… Quy chế phải thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công tác bầu cử trong Đảng thống nhất, phát huy dân chủ đi đôi với giữ kỷ cương, kỷ luật…

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng và thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong độ tuổi) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp "đặc biệt" tái cử trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đại biểu tiếp thu những nội dung quan trọng trong các văn kiện của Hội nghị Trung ương để tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt nhanh, kịp thời và có hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; làm tốt các nội dung về công tác tuyên truyền, mở đợt cao điểm từ tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng… tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong toàn dân. Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và nếp sống văn minh đô thị. Triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích