Tạo mọi điều kiện cho nhà khoa học trẻ nghiên cứu, sáng tạo
18/11/2015 15:56
Góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng về phát triển khoa học - công nghệ, người dân đã nêu ý kiến về việc tạo điều kiện, khơi dậy động lực cho các nhà khoa học trẻ cống hiến, sáng tạo.

​Ảnh min​h họa

 

Bà Lê Thị Vân (Quận Cầu Giấy, Hà Nội): Tạo mọi điều kiện cho nhà khoa học trẻ sáng tạo.

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN), trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, việc xây dựng, phát triển, thu hút và sử dụng có hiệu quả đội ngũ nhà khoa học trẻ là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển đất nước. Tuy nhiên, những người làm KH&CN ở Việt Nam, đặc biệt là những người trẻ còn gặp nhiều khó khăn về phương tiện, thiết bị nghiên cứu lạc hậu, kinh phí nghiên cứu hạn hẹp, chế độ tiền lương chưa đảm bảo cuộc sống để có thể chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học.

 

Bà Lê Thị Vân. (Ảnh: BL) 

Việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực KHCN đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, số lượng nhà khoa học đầu ngành, có kinh nghiệm với trình độ cao ngày càng giảm và hầu hết đã có tuổi, trong khi đội ngũ nhân lực kế cận ngày càng thiếu hụt. Quan trọng hơn nữa là nhiều nhà khoa học trẻ khi được cử đi học ở nước ngoài đã không trở về cống hiến cho đất nước. Đây là những vấn đề tồn tại mà Đảng, Nhà nước cần có giải pháp cấp bách để phát triển nguồn nhân lực KHCN.

Theo tôi, Dự thảo Văn kiện đề cập về vấn đề này còn hạn chế. Bởi vậy, tôi đề nghị Dự thảo cần bổ sung về các giải pháp cụ thể như: Bộ KH&CN, các địa phương, các viện nghiên cứu cần có cơ chế, chính sách, giải pháp, tạo mọi thuận lợi cho đội ngũ các nhà khoa học; đặc biệt là rà soát nhằm hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách, nhất là thu hút nhân tài, gắn liền với chính sách đào tạo; đầu tư tài chính hướng vào khởi nghiệp; khuyến khích phát triển doanh nghiệp KH&CN.

Bà Phạm Thu Hương (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Cần quan tâm, lắng nghe, tin tưởng vào các nhà khoa học trẻ

Hiện nay, các nhà khoa học trẻ tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược... có thành tích nổi trội và tuổi đời không quá 35 tuổi. Họ còn rất trẻ và luôn mong muốn được cống hiến cho xã hội, cho đất nước.

 

Bà Phạm Thu Hương. (Ảnh: BL) 

Trong những năm qua, các nhà khoa học nước ta bằng trí tuệ, tài năng và niềm đam mê đã đóng góp cho đất nước nhiều thành tựu KH&CN có giá trị, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của đất nước và doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, qua báo chí, tôi được biết, tại buổi vinh danh nhà khoa học trẻ do Bộ KH&CN tổ chức đầu tháng 9/2015, nhiều nhà khoa học cho rằng: Những nhà quản lý, người đứng đầu các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học vẫn chưa thực sự tin tưởng các nhà khoa học trẻ. Bởi vậy, tại buổi vinh danh này, họ cũng bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách và các nhà khoa học đi trước hãy tin tưởng những nhà khoa học trẻ hơn nữa.

Theo tôi, đây cũng là một vấn đề đáng quan tâm, cần phải lắng nghe để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ có động lực phát triển. Qua đây, tôi cũng đề nghị Dự thảo Văn kiện cần đề cập đến vấn đề này. Cụ thể, những nhà quản lý cần có tầm nhìn chiến lược, có chế độ đãi ngộ để thu hút nhà khoa học trẻ tham gia vào những lĩnh vực trọng yếu, cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, các viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn; việc lấy ý kiến của các nhà khoa học trẻ cần được thực hiện thường xuyên hơn.

Ông Phạm Văn Sơn (Quận Từ Liêm, Hà Nội): Tạo điều kiện hơn nữa, khơi dậy động lực cho các nhà khoa học phát triển.

Tôi hoàn toàn tán thành với những mục tiêu và giải pháp về lĩnh vực KHCN mà Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XII đã đưa ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề Dự thảo chưa đề cập rõ như việc đào tạo cán bộ khoa học trong nước. 

Bởi vậy, tôi đề nghị Dự thảo cần bổ sung chi tiết hơn về các giải pháp tạo điều kiện cho nhà khoa học phát triển. Cụ thể, có chế độ đãi ngộ hơn nữa đối với các nhà khoa học trẻ về thu nhập, điều kiện cuộc sống và môi trường làm việc, đặc biệt là môi trường làm việc. 

Hiện nay, việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học thường tốn kém thời gian và chi phí trong giai đoạn đầu. Do vậy, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ, cần tạo điều kiện cho họ về mặt thời gian và kinh phí. Giả sử, đối với các công trình khoa học công bố quốc tế được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, phí công bố (trong trường hợp cần thiết). Đối với những nghiên cứu có định hướng ứng dụng, Nhà nước có thể hỗ trợ bằng việc cấp kinh phí, giới thiệu đơn vị tài trợ hoặc phối hợp để nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, cần có sự quan tâm tới hoạt động KH&CN hơn nữa thông qua truyền thông, các hoạt động vinh danh, giải thưởng,...để kích thích sự nỗ lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích