Quận 6 đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại – dịch vụ - công nghiệp – tiểu thủ công”
07/10/2015 08:25
Sáng 8/7, Đảng bộ Quận 6 đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

​Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Thế Lưu trao đổi với các đại biểu tại đại hội.

 

Đến dự có đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; đồng chí Trần Trung Trực, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương Đảng cùng 222 đảng viên đại diện cho 4.909 đảng viên của toàn Đảng bộ Quận 6.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 6 đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cụ thể, 5 năm qua kinh tế quận duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 24,1% năm (vượt 2,1% so với Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 11,21% năm. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 5,91% năm, trong đó thuế công thương nghiệp chiếm tỷ trọng 54,74%, có tốc độ tăng bình quân 5,79% năm...

Trong nhiệm kỳ qua, công tác quy hoạch, quản lý đô thị đã được quận thực hiện tốt. Diện mạo đô thị từng bước thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ quận đã hoàn thành nhiều công trình giao thông quan trọng như: cải tạo kênh, tuyến đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm; hoàn tất nâng cấp, mở rộng 7 tuyến đường giao thông; xây mới 4 cầu: Hậu Giang, Đặng Nguyên Cẩn; Ông Buông 1 và 2; xóa ngập 19/26 tuyến đường, lắp đặt 105 van ngăn triều, nâng cấp 136 tuyến hẻm và nhiều dự án, công trình trọng điểm khác phục vụ kinh tế - xã hội, giáo dục, dân sinh với tổng trị giá đầu tư gần 5.000 tỷ đồng...

Công tác xóa đói giảm nghèo được Quận quan tâm thực hiện và đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững. Kết quả, Quận 6 là quận đầu tiên của TP hoàn thành trước thời hạn 3 năm chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, và là quận thứ 2 của TP hoàn thành trước thời hạn 1 năm chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 theo tiêu chí 16 triệu đồng/người/năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quận 6 đã tăng cường thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chú trọng kết nạp đảng viên trẻ tuổi, đảng viên nữ, công nhân lao động, giáo viên, học sinh, người Hoa và tiểu thương với số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm tăng trên 30% so chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Kết quả, trong nhiệm kỳ Đảng bộ quận đã phát triển 1.027 đảng viên mới (bình quân mỗi năm kết nạp 205 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được đưa ra là 150 đảng viên/năm).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thế Lưu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Quận 6 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đặc biệt là các chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của TP đã được Quận 6 hoàn thành trước thời hạn.

Trong nhiệm kỳ mới, để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đồng chí Trần Thế Lưu cho rằng Quận 6 cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại – dịch vụ - công nghiệp – tiểu thủ công”; chuyển dịch mạnh cơ cấu ngành dịch vụ, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Đồng chí Trần Thế Lưu cũng lưu ý Quận 6 cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư về hạ tầng; cần có kế hoạch sử dụng quỹ đất có hiệu quả. Về an sinh xã hội, đồng chí Trần Thế Lưu lưu ý Quận cần có giải pháp cụ thể, không để tình trạng tái nghèo diễn ra; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; chú trọng giải quyết việc làm theo hướng tăng cường liên kết đào tạo.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Thế Lưu đề nghị Đảng bộ Quận 6 tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chính quyền phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức để giảm phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục làm việc đến ngày 9/7/2015.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích