Quận 3: Các cơ sở Đảng tổ chức đại hội nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm
02/07/2015 10:00
Sáng 2/7, Quận ủy Quận 3 tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị.

​​Đại hội Đảng cấp cơ sở trên địa bàn 3.

 

Theo báo cáo kết quả công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trên địa bàn nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy các cơ sở Đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm. Chuẩn bị dự thảo văn kiện phản ánh đúng tình hình thực tế của đơn vị trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước.

Công tác tuyên truyền, chương trình đại hội được chuẩn bị kỹ, đảm bảo quy trình; đoàn chủ tịch điều hành chương trình đại hội phát huy được tính dân chủ, trí tuệ của đảng viên trong đại hội. Các ý kiến tập trung góp ý giải pháp phù hợp, thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; công tác bầu cử đúng trình tự, quy định, quy chế bầu cử trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Về công tác nhân sự, các ứng cử viên được giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng thực tiễn, độ tuổi, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp ủy, tỷ lệ cán bộ nữ trúng cử là 117 đồng chí, chiếm 35,45%; cán bộ trẻ trúng cử là 29 đồng chí chiếm 8,78%; tỷ lệ cán bộ hưu trí trong cấp ủy giảm, tuổi bình quân của cấp ủy trẻ hơn nhiệm kỳ trước; đa số các đồng chí trúng cử cấp ủy đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đảng được bầu trực tiếp, có tỉ lệ phiếu bầu đạt cao, đủ số lượng cấp ủy.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho rằng: đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã có sự chủ động trong công tác quán triệt, triển khai việc tổ chức đại hội cho cán bộ chủ chốt, đảng viên toàn Đảng bộ; tổ công tác giúp việc đại hội tăng cường đi cơ sở hướng dẫn, trao đổi giúp cơ sở xây dựng dự thảo văn kiện; cấp ủy cơ sở Đảng có sự tập trung lãnh đạo, phân công đồng bộ trong cấp ủy chuẩn bị tốt đại hội.

Kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở có 393 đồng chí tham gia ứng cử, trúng cử 328 đồng chí (chiếm 83,46%), số cấp ủy tái cử trúng cử là 214 (chiếm 65,24%), tái cử không trúng cử 10 đồng chí, số mới tham gia ứng cử là 169 đồng chí, trúng cử 114 đồng chí (chiếm 34,76%), cán bộ nữ trúng cử là 116 đồng chí (chiếm 35,37%); cán bộ trẻ trúng cử là 29 đồng chí (chiếm 9,09%); Riêng khối phường, tỷ lệ cán bộ nữ trúng cử là 67 đồng chí, đạt 40,36%; cán bộ trẻ trúng cử đạt 23 đồng chí, đạt 13,86%, trình độ lý luận chính trị cao cấp chính trị đạt 34,94%; trình độ đại học và trên đại học đạt 92,77%.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích