Quận 11 tập trung phát triển thương mại - dịch vụ
12/10/2015 08:00
Ngày 6/8, Đảng bộ Quận 11 đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 269 đảng viên, đại diện cho 4.107 đảng viên sinh hoạt tại 42 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

​Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh và lãnh đạo Quận 11 thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 11 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ X. Các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân của Quận 11 tiếp tục giữ vững và phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng với tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2010 từ 13,77% đến năm 2015 còn hơn 9%; ngành thương mại - dịch vụ năm 2010 từ 86,23% đến năm 2015 tăng lên 90,99%.

Thực hiện Đề án quy hoạch phát triển thương mại-dịch vụ-sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn cũng có nhiều chuyển biến tích cực; Thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, hàng năm đạt dự toán giao, tăng bình quân 9,98%/năm; tổng chi ngân sách quận tăng bình quân 9,37%/năm, trong đó chi sự nghiệp giáo dục, y tế tăng bình quân 12%.

Về phát triển và quản lý đô thị, quận đã tập trung thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển đô thị, trong đó đã thực hiện cải tạo các lô chung cư xuống cấp và xây dựng mới 1.360 căn hộ theo chủ trương xã hội hóa. Cũng trong nhiệm kỳ, Quận đã phối hợp với các ngành chức năng TP thực hiện tốt các chương trình giảm ngập nước, cải tạo hệ thống thoát nước ở một số tuyến đường chính, …

Về văn hóa-xã hội, quận đã thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phong trào thi đua dạy tốt- học tốt; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên ở các bậc học đạt chuẩn quy định. Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn quận có bước chuyển biến tích cực. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng "TP văn minh, sạch đẹp, an toàn" đã phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, từng bước hình thành nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, Quận đã thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống nhân dân, đến nay quận không còn hộ nghèo dưới 16 triệu đồng/người/năm theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2014-2015; 100% hộ thuộc diện gia đình chính sách đều có thu nhập bình quân trên 21 triệu đồng/người/năm.

 

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Về công tác xây dựng Đảng, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, từng bước được cải tiến. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 755 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 125,8%), trong đó có 38 đảng viên người Hoa,...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh đề nghị Đảng bộ Quận 11 cần tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị nhằm phát triển kinh tế Quận tương xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có. Cụ thể, Quận cần tập trung phát triển thương mại-dịch vụ, trong đó, chú trọng khuyến khích đầu tư phát triển các khu thương mại, siêu thị, các ngành dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao và các loại hình dịch vụ đô thị, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục-thể thao; tiếp tục phát triển các khu chuyên doanh hàng cao cấp tại các tuyến đường trung tâm theo quy hoạch, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương ổn định, bền vững.

Quận cũng cần tăng cường đầu tư xây dựng Chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị của quận đã đề ra; tranh thủ mọi nguồn vốn, nhất là phát huy nguồn lực từ nhân dân; phối hợp phát triển kết cấu hạ tầng đô thị nhằm đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Rảnh đề nghị Đảng bộ Quận 11 tập trung xây dựng Đảng bộ quận thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần có biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; …

Theo chương trình, Đại hội làm việc đến ngày 7/8/2015.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích