Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
30/10/2015 14:48
Bộ Chính trị phân công ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

​Ông Trần Sỹ Thanh, tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 53 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 19 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVI đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020. 

 
 Đại hội đại biểu tỉnh Lạng​ Sơn đã bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (Ảnh: Tường Vy)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đến năm 2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8-9%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.600-2.700 USD; tổng sản lượng lương thực hằng năm duy trì khoảng 300 nghìn tấn; kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân từ 9-10%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn khoảng 76-78 nghìn tỷ đồng; có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 2%, có trên 80% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện, bền vững; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Bên cạnh đó, Lạng Sơn cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; huy động tối đa mọi nguồn lực, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ và hiện đại, tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển toàn diện lĩnh vực nông, lâm nghiệp gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Lạng Sơn tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội...


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích