Phát triển kinh tế gắn với xây dựng con người mới văn minh, hiện đại, nghĩa tình
12/10/2015 16:30
Quan tâm, gắn bó và thể hiện trách nhiệm xã hội với những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đang nỗ lực tập trung giải quyết.

​Ảnh mi​nh họa

 

Quan tâm, gắn bó và thể hiện trách nhiệm xã hội với những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đang nỗ lực tập trung giải quyết - là những ghi nhận của chúng tôi từ ý kiến của các vị chức sắc, đại diện cho các tôn giáo đóng góp vào bản dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020).

 
Đại diện UBMTTQ Việt Nam TP.HCM và chính quyền quận 12 thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: HOÀI NAM

Gắn mục tiêu phát triển với xây dựng con người mới

Thượng tọa THÍCH THANH PHONG - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm TP.HCM

Chứng kiến những đổi thay, phát triển trên nhiều lĩnh vực của TPHCM những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, giới tăng ni, phật tử và các tầng lớp đồng bào rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và chính quyền thành phố trong mục tiêu tiếp tục đưa thành phố chúng ta đi lên những năm tới. Thực tế ở TP.HCM, qua nhiều thế hệ lãnh đạo đều tựu trung một quan điểm, hành động rất rõ ràng là lo cho dân, từ chuyện học hành, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, cải thiện đời sống thu nhập, tăng mức khá, đến tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, gai góc, phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển…

Sự trăn trở tìm hướng phát triển, đi lên và tấm lòng lo cho dân của các cấp chính quyền thành phố đã tạo động lực tinh thần để người dân và mọi tầng lớp trong xã hội cùng chung tay, góp sức thực hiện các mục tiêu phát triển mà nghị quyết của Đảng đề ra. Điều này đã từ lâu hình thành nên nét văn hóa đặc trưng của người dân thành phố, khi nói về những mục tiêu phát triển thường gắn với các tiêu chí: văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Chúng tôi rất tâm đắc về cụm từ này được nói đến trong dự thảo Báo cáo chính trị lần này và coi đây là mục tiêu để mọi người dân thành phố, từ người lãnh đạo cao nhất, đến người dân bình thường mong muốn phấn đấu đạt được.

Trong dự thảo Báo cáo chính trị, tôi rất tâm đắc ở phần phát triển văn hóa, xây dựng con người. Có thể nói, tính nhân văn trong nghị quyết Đảng được thể hiện rất rõ ở đây và nói lên được thực tế những đòi hỏi, yêu cầu của người dân thành phố, mong muốn xây dựng môi trường văn hóa để con người phát triển toàn diện. Chúng ta biết, nếu chỉ quan tâm đến phát triển mà không gắn với xây dựng con người theo những tiêu chí, chuẩn mực “văn minh, nghĩa tình”, thì phát triển cũng không có ý nghĩa gì. Chính vì vậy, mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt hơn đã thể hiện rất cụ thể ý nghĩa của phát triển kinh tế gắn với xây dựng con người mới. Tôi nghĩ, mục tiêu này cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động với yêu cầu, tiêu chí sát với tình hình thực tế, huy động được sức dân và toàn xã hội cùng tham gia.

Giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển

Linh mục PHAN KHẮC TỪ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM

Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần này theo tôi thể hiện khá rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, xã hội trong những năm tới. Trong đó có nội dung gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đây là nội dung rất quan trọng, được các tầng lớp nhân dân, các giới đồng bào thành phố rất quan tâm.

Với đặc thù TP.HCM là nơi hội tụ các yếu tố và nguồn lực phát triển của cả nước, dân cư ở khắp các địa phương đổ về, rồi người nước ngoài, kiều bào về làm ăn sinh sống, bên cạnh những mặt mạnh để thu hút nguồn lực phát triển còn kéo theo nhiều vấn đề xã hội phức tạp khác. Nhiều chính sách pháp luật kiểm soát, chi phối xã hội chậm được ban hành, hoặc đã ban hành nhưng thiếu cơ chế giám sát, quản lý đã nảy sinh những mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột lợi ích giữa các cộng đồng dân cư, giữa các cá nhân với nhau và giữa các thành phần kinh tế trong xã hội. Các mối quan hệ phức tạp này nếu không được giải quyết tốt ngay từ khi mới phát sinh, để bùng lên thành vấn đề lớn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng, làm giảm hiệu quả các chính sách xã hội mà Nhà nước ban hành.Thực tế trong quá trình phát triển những năm qua đã hình thành nên những nhóm cư dân đa dạng về trình độ dân trí, tập quán, văn hóa, dân tộc, tôn giáo…, làm thay đổi cơ cấu, thành phần của các tầng lớp nhân dân, các giới đồng bào trong xã hội. Nhiều nơi quá trình thay đổi nhanh, đột biến đã tác động tiêu cực đến sự ổn định và phát triển vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta đề ra mục tiêu phát triển trong những năm tới theo hướng “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, cũng phải hết sức chú ý đến củng cố và phát huy vai trò cộng đồng dân cư, các tầng lớp nhân dân, các giới đồng bào, các thành phần xã hội… Cần tăng cường hơn nữa việc nắm bắt nhu cầu, dự báo tình hình nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp để định hướng, quản lý tốt, thu hút thêm nhiều nguồn lực phát triển thành phố.

Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

NGUYỄN HỮU NHƠN - Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất

TP.HCM là địa phương đông dân nhất nước và có nhiều tổ chức tôn giáo, dân tộc cùng nhau sinh sống, tạo nên nét văn hóa phong phú, đa dạng với nhiều thành phần xã hội khác nhau. Đây là thế mạnh riêng có của TP.HCM mà trong nhiều năm qua Đảng, chính quyền đã có nhiều chính sách quan tâm, phát triển và tạo thành yếu tố quan trọng để thu hút nguồn lực trong xã hội. Giữ được sự ổn định về nhiều mặt và phát huy, tạo thành sức mạnh để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở một thành phố lớn như TP.HCM những năm qua, theo tôi là một thành công rất lớn trong lãnh đạo, điều hành, quản lý của Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp.

Để phát huy hơn nữa vai trò và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố, theo tôi trong định hướng phát triển, thành phố cần xác định rõ tầm quan trọng của các tôn giáo, các dân tộc và các thành phần dân cư trong xã hội để có chính sách quan tâm, thu hút nguồn lực đúng mức. Trong đó, cần khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia ngày càng nhiều các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Những hoạt động này sẽ thu hút nhiều thành phần dân cư trong xã hội tham gia, tạo thành sức mạnh quần chúng to lớn, chung sức cùng Đảng, chính quyền thành phố chăm lo đến những lợi ích thiết thực của người dân và góp phần tôn lên giá trị của định hướng phát triển “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình” mà dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X đề ra.


SGGP
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích