Phát triển Củ Chi thành huyện nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình
12/10/2015 08:09
Ngày 11/8, Đảng bộ huyện Củ Chi đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham gia của 300 đại biểu, đại diện cho hơn 7.000 đảng viên của Đảng bộ huyện.

​Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao đổi với các đại biểu tham dự đại hội

 

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đề ra. Kinh tế của huyện tăng trưởng bình quân 18,96%, vượt 0,36% so với chỉ tiêu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp-thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, trong đó nông nghiệp được phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao; thu ngân sách tăng 6,04%/năm. Đến nay, 20/20 xã của huyện đều hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và trở thành huyện ngoại thành đầu tiên của TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân theo đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, gấp 1,85 lần so với đầu nhiệm kỳ, huyện đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 (2009-2013) trước 2 năm so với nghị quyết. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, 171/178 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa.

Trong công tác xây dựng Đảng, cùng với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, huyện Củ Chi đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ huyện Củ Chi đã kết nạp được 950 đảng viên mới, đạt 147,89% chỉ tiêu đề ra; hàng năm tỷ lệ cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh đạt từ 59,6% đến 86,27%.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải biểu dương Đảng bộ và nhân dân huyện Củ Chi đã phát huy truyền thống anh hùng của vùng đất thép kiên cường đoàn kết, năng động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong nhiệm kỳ qua. Sau khi chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế của Đảng bộ huyện Củ Chi, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, đơn vị cần tập trung xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch vững mạnh; phát triển huyện Củ Chi là một huyện nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, đồng chí đề nghị, Đảng bộ huyện Củ Chi huy động các nguồn lực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng: công nghiệp – thương mại, dịch vụ- nông nghiệp, gắn với nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập của nhân dân, giảm nghèo bền vững. Cùng với đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, huyện cần đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo được sự bứt phá trong tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, huyện cần làm tốt công tác quy hoạch, khai thác, quản lý hiệu quả tài nguyên đất; tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách; huy động các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên và được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch…. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh, trật tự, Củ Chi cần đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với địa bàn nông thôn hoặc vùng đô thị hóa.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng, Đảng bộ huyện phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ chốt các cấp phải là người đi đầu, nêu gương sáng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo niềm tin cho nhân dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ huyện với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phải phát huy vai trò của đoàn thể chính trị - xã hội, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Theo lịch trình, Đại hội sẽ diễn ra tới ngày 12/8.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích