Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng, phát triển thành phố
12/10/2015 08:56
Hơn 6.500 công trình làm theo lời Bác làm lợi gần 60 tỷ đồng; hơn 2.000 sáng kiến cải tạo kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế trên 200 tỷ đồng; hơn 2.000 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hàng năm..

​Ảnh min​h họa

 

Hơn 6.500 công trình làm theo lời Bác làm lợi gần 60 tỷ đồng; hơn 2.000 sáng kiến cải tạo kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế trên 200 tỷ đồng; hơn 2.000 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hàng năm... – đó là một vài thông số trong khối lượng công việc rất lớn mà đoàn viên thanh niên (ĐVTN) TP.HCM đã nỗ lực thực hiện đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển TP những năm qua.

Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã chia sẻ với phóng viên về những kết quả công tác Đoàn gặt hái được trong nhiệm kỳ qua.

PV: Xin đồng chí cho biết những điểm nhấn nổi bật thể hiện vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM trong 5 năm qua (2010 – 2015)?

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Trong nhiệm kỳ qua, Thành Đoàn TP.HCM đã tham gia trực tiếp vào 4 chương trình đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước và giảm ô nhiễm môi trường.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa IX, ở mỗi chương trình, các cơ sở Đoàn đã phát huy sự chủ động, sáng tạo trong cách làm phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa bàn. Có thể kể đến là: hiệu ứng các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hiến kế giải quyết các vấn đề xã hội ngày càng lan rộng trong học sinh - sinh viên, điển hình với 500 đề tài tham gia Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka" hàng năm; tham gia việc giảm ùn tắc giao thông với hơn 600 đội hình phản ứng nhanh, đội hình xung kích điều tiết, giữ trật tự an toàn giao thông; và nhiều đội, nhóm thanh niên đã tham gia vớt rác, nạo vét các tuyến kênh ô nhiễm, khơi thông dòng chảy, trả lại sự thông thoáng cho 18 tuyến kênh trên địa bàn. Thành Đoàn cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn tất đề án trồng 500.000 cây xanh giữ các tuyến đê TP...

Các hoạt động nói trên một mặt góp phần đáp ứng yêu cầu, nhu cầu và nhiệm vụ chính trị từng địa phương, đơn vị, mặt khác, cũng tạo môi trường, điều kiện để tổ chức Đoàn tập hợp, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ TP trong tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Vì thế các phong trào ngày càng được đông đảo ĐVTN tích cực hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao.

PV: Đồng chí có thể đánh giá những biện pháp nổi bật trong giáo dục chính trị tư tưởng dành cho thanh niên trong thời kỳ hội nhập?

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Suốt nhiệm kỳ qua, để góp phần chuyển biến nhận thức đông đảo ĐVTN, Thành Đoàn đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động và giáo dục thanh niên trên 4 mảng lớn là: chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống và pháp luật. Trong đó, việc giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thành Đoàn đặc biệt quan tâm. Nhằm giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, truyền thống thanh niên Việt Nam, Thành Đoàn đã gắn kết nhiều phong trào với các hoạt động về nguồn cho thanh niên TP như: "Hành trình đến bảo tàng", thăm các căn cứ, vùng căn cứ của Thành Đoàn, Khu ủy, thăm nom, chăm lo các gia đình chính sách. Việc giáo dục đạo đức lối sống gắn với trọng tâm tuyên truyền, vận động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên TP, cuộc vận động "4 xây 3 chống", tuyên truyền pháp luật hiệu quả thông qua các bản tin, hội thi, phiên tòa tập sự, ngày hội tư vấn thủ tục hành chính, góp ý các dự thảo văn bản luật…

PV: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tổ chức Đoàn đã hỗ trợ, tạo cơ hội như thế nào giúp ĐVTN thích ứng với tình hình mới?

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Những năm qua, các cơ sở Đoàn đều chủ động tăng cường giao lưu quốc tế thanh niên qua các chương trình của Trung ương Đoàn, của Thành Đoàn, chương trình liên kết với các tổ chức, cá nhân thanh niên thế giới. Nổi bật là hoạt động Thanh niên tình nguyện của TPHCM nhiều năm qua đã có sự tham gia của thanh niên quốc tế; Diễn đàn thanh niên ASEAN 2015 (lần 1) vừa được tổ chức tại TPHCM đã thu hút được sự quan tâm của thanh niên khu vực ASEAN. Sắp tới, TP.HCM tiếp tục được Trung ương Đoàn chọn là nơi tiếp đón chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2015.

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp của thanh niên, đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp cho hàng ngàn thanh niên; Trung tâm Khởi nghiệp thanh niên đã tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp được kết nối với các doanh nhân trẻ, kịp thời tiếp sức hàng trăm dự án khởi nghiệp thông qua Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp" hàng năm đã tạo điều kiện cho thanh niên có hoài bão lập nghiệp tìm được vốn để thực hiện những ý tưởng khả thi. Năm 2015, cuộc thi lần 3 sẽ mở rộng quy mô ra toàn quốc hứa hẹn thu hút nhiều ý tưởng của các bạn trẻ trên cả nước.

PV: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn thời gian qua đạt hiệu quả như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Đây là nội dung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Đoàn xác định vô cùng quan trọng trong nhiệm kỳ qua và đã triển khai nhiều giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Đến nay, hơn 80% các quận huyện đoàn, đoàn tương đương cũng như các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Thành Đoàn đã hoàn tất việc quy hoạch theo hướng kịp thời tiệm cận và đáp ứng yêu cầu các chức danh đã được quy hoạch.

Đặc biệt, công tác chính sách cán bộ được Ban Thường vụ Thành Đoàn nhận thức rất quan trọng, xác định phải làm thường xuyên và kiên trì. Đến nay, Thành Đoàn đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND về biên chế nhân sự các quận huyện đoàn và các đoàn tương đương ở khu vực công nhân lao động; tham mưu về cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn ở đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước có trên 500 lao động…

Và căn cứ vào quy hoạch, quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác luân chuyển, bố trí công tác cho cán bộ Đoàn được Ban Thường vụ Thành Đoàn thực hiện chủ động nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn tiếp cận thực tế, nâng cao năng lực thực tế đáp ứng quá trình cống hiến lâu dài. Việc đề bạt, bổ nhiệm bổ sung đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp cũng như luân chuyển cán bộ từ cấp thành về cơ sở và ngược lại nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị đội ngũ cán bộ trong thời gian sắp tới, cũng luôn được chú trọng kịp thời.

PV: Để phù hợp với tình hình mới và đạt mục tiêu phát triển đề ra, theo đồng chí, Thành Đoàn TPHCM cần và sẽ làm như thế nào, làm những gì?

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần X, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết theo các hướng: xây dựng chương trình hành động cụ thể trong đó tập trung gắn với thực hiện 7 chương trình và công trình đột phá theo tinh thần của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X đã xác định. Đồng thời kiên trì các giải pháp hiệu quả trong tập hợp, phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN trong thời gian qua; trở thành phong trào hành động cách mạng trong ĐVTN các cấp vì mục tiêu là xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo tinh thần Nghị quyết đề ra.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích