Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 8 nhiệm kỳ 2015-2020
07/10/2015 08:41
Sáng 25/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc.

​Các đại biểu biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu tại đại hội.

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển Quận 8 giai đoạn 2015 - 2020, đó là: tiếp tục xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch; phát huy truyền thống "trên bến dưới thuyền", các loại hình hoạt động kinh tế, văn hoá, lợi thế hệ thống sông rạch; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, môi trường văn hoá lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với khẩu hiệu hành động: "Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, di dời nhà trên kênh rạch; xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Đại hội cũng biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu như: Đến năm 2020, nâng tỷ trọng dịch vụ, thương mại chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 25%; hàng năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 6% trở lên so với chỉ tiêu pháp lệnh; phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng; 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định. Đến năm 2020, 97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định; phấn đấu không còn hộ nghèo theo tiêu chí TP; giải quyết việc làm từ 9.000 người/năm trở lên;...

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Quận phấn đấu kết nạp 1.200 đảng viên mới trở lên. Đến năm 2020, thành lập mới từ 10 chi bộ trở lên. Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; công tác phân tích chất lượng đảng viên cuối năm đạt tỷ lệ đảng viên đủ tư cách từ 99% trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 42 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 đồng chí.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích