Nuôi dưỡng, văn đắp tinh thần khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ
11/01/2016 15:11
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao, đã trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng đất nước.

​Ảnh minh họa

 

Do đó, cần nuôi dưỡng, văn đắp tinh thần khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ nhưng phải gắn với phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

 

 PGS.TS Vũ Đình Lãm (Ảnh:TH)

Đó là góp ý của PGS.TS Vũ Đình Lãm, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng liên quan đến vấn đề phát huy nguồn nhân lực và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển đất nước.

PGS.TS Vũ Đình Lãm cho rằng, trong thời kỳ khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ như vũ bão hiện nay, thì nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao, nguồn nhân lực tri thức khoa học công nghệ đã trở thành động lực quan trọng để góp phần xây dựng đất nước.

Để đáp ứng được nhu cầu này, PGS.TS Vũ Đình Lãm lưu ý cần phải phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ khoa học công nghệ, thế hệ tri thức trẻ đi đầu trong công cuộc xây dựng đất nước. “Đây là nội dung không thể thiếu trong công tác giáo dục tư tưởng, văn hóa, truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ nước ta nói chung, thế hệ trẻ khoa học công nghệ nói riêng” – PGS.TS Vũ Đình Lãm nêu rõ.

Để làm được điều này, PGS.TS Vũ Đình Lãm cho rằng, phải tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam. Xây dựng niềm tin và bồi dưỡng để thế hệ trẻ có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, năng động, sáng tạo, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn; tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống có văn hóa, trung thực, lành mạnh, đoàn kết, có ý thức kỷ luật cao.

Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng cho thế hệ trẻ hiểu đúng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hành động cách mạng. “Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tầm quan trọng của văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc từ đó nuôi dưỡng tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xung kích đi đầu trong xây dựng đất nước là nội dung quan trọng, là yêu cầu cao đặt ra đối với an toàn xã hội. Bởi chỉ có vậy thì cốt cách dân tộc, lòng tự tôn dân tộc mới luôn giữ vai trò hạt nhân trong quá trình phát triển của dân tộc.” – PGS.TS Vũ Đình Lãm góp ý.

Theo PGS.TS Vũ Đình Lãm, một bộ phận không nhỏ du học sinh học tập, công tác ở các nước phương Tây cũng phần nào ảnh hưởng văn hóa và lối sống của phương Tây. Vì vậy, không ít người đã bị những lợi ích vật chất cám dỗ, làm tha hóa, biến chất, chạy theo lối sống hưởng thụ, mà hầu như không quan tâm đến truyền thống văn hóa Việt Nam. Do đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền văn hóa dân tộc mới có thể góp phần vun đắp và phát huy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

PGS.TS Vũ Đình Lãm cũng nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các thế hệ đi trước. Bởi vì chính sự gương mẫu trong lời nói, việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, của thế hệ đi trước là sự cảm hóa và có sức thuyết phục đối với thế hệ trẻ. “Một khi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức của Đảng và Nhà nước vẫn còn có người chỉ nói nhưng không làm hoặc nói nhiều, làm ít, nói hay làm dở, lợi dụng chức quyền, tham ô, tham nhũng…; chưa tạo ra dư luận tích cực lên án các hành vi lệch chuẩn, còn dễ dãi với những nhu cầu thị hiếu,… thì khó có thể trông đợi nhiều hơn ở thế hệ trẻ những người kế thừa tương lai của đất nước. Vì vậy, các thế hệ đi trước cần nêu cao trách nhiệm, gương mẫu về mọi mặt, thực sự là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo” – PGS.TS Lãm phân tích.

PGS.TS Vũ Đình Lãm nêu, bên cạnh việc hoàn thiện kiến thức chuyên môn, thế hệ trẻ cũng cần phải bồi dưỡng tốt kiến thức ngoại ngữ để phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu khoa học. Ngoại ngữ là chìa khóa, là cánh cửa để mở ra kiến thức khoa học công nghệ cũng như nguồn tri thức của nhân loại, việc sử dụng tốt ngoại ngữ sẽ giúp cho thế hệ trẻ có nhiều cơ hội được nghiên cứu học tập, tiếp thu những kiến thức khoa học công nghệ tại các nước tiên tiến trên thế giới, qua đó góp phần xây dựng nền khoa học công nghệ, công nghiệp hóa - hiện đại.

 

PGS.TS Đinh Thị ​Mai Thanh (Ảnh:TH)

Đồng tình với quan điểm của PGS.TS Vũ Đình Lãm, phân tích sâu về các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, PGS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới đề xuất phải đẩy mạnh quá trình tự đào tạo và giao việc trong nghiên cứu khoa học đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ.

Theo PGS.TS Đinh Thị Thanh Mai, để có thể đẩy mạnh quá trình tự đào tạo trong nghiên cứu khoa học đối với cán bộ trẻ thì cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ trẻ về tầm quan trọng, vai trò của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Cần có những ưu tiên, tạo điều kiện và có những sân chơi khoa học dành cho cán bộ trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Bên cạnh sự ưu tiên, cần có những biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng của các công trình khoa học có cán bộ trẻ tham gia hoặc làm chủ nhiệm, như: tăng cường kiểm tra, đôn đốc, có sự giúp đỡ của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm,…

PGS.TS Đinh Thị Thanh Mai cũng nhấn mạnh đến vai trò của những buổi tọa đàm, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm giữa những nhà khoa học đi trước, các nhà khoa học giỏi ở nước ngoài với đội ngũ nhà khoa học trẻ. Trong đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên trong việc đẩy mạnh quá trình tự đào tạo và phát triển của các nhà khoa học trẻ.

“Đoàn Thanh niên cần tích cực hơn trong việc tạo ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và công bố các kết quả nghiên cứu. Các hoạt động như hội nghị khoa học thanh niên các cấp, triển lãm sản phẩm khoa học dành cho các nhà khoa học cần tiếp tục được phát huy để thế hệ trẻ có cơ hội để giao lưu, học hỏi, tăng cường trao đổi và hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Và đặc biệt, cần phải có ý thức tự giác, trách nhiệm của từng cán bộ trẻ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học – PGS.TS Đinh Thị Thanh Mai đề xuất.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích