Nhiều ý kiến góp ý về lĩnh vực đối ngoại trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
18/11/2015 15:41
Đảng ủy Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hầu hết ý kiến của các chi bộ bày tỏ sự nhất trí cao với Dự thảo.

​ Tổng thống Obama nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ.

 

Các ý kiến đều cho rằng, nội dung Dự thảo Văn kiện cho thấy quá trình chuẩn bị rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, công phu. Chủ đề Đại hội đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng, phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước giai đoạn tới; các nội dung trong Dự thảo đầy đủ, bao quát, khoa học, có tính tổng kết và tính chiến đấu cao, thể hiện toàn diện, sâu sắc các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ lớn của Đảng trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Tuy nhiên, các đảng viên cũng có thêm một số góp ý. Cụ thể, ở Phần thứ nhất, trong mục I - “Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 – 2016), các ý kiến hầu hết đồng tình với Dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Trung ương trình bày cụ thể hơn những thành tựu, cần thẳng thắn đánh giá những yếu kém, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém. Đề nghị Trung ương cân nhắc thêm yếu tố đổi mới tư duy (nêu thành một bài học hoặc bổ sung vào bài học thứ nhất), vì thực tiễn cho thấy, yếu tố đổi mới tư duy là khâu đột phá, tiền đề và yếu tố căn bản quyết định các thắng lợi và quyết sách trong tiến trình đổi mới.

Trong mục II - Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm (2016 – 2020), một số ý kiến đề nghị, trong dự báo tình hình thế giới, cần đánh giá bổ sung thêm các vấn đề như: Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc để cạnh tranh giành quyền chi phối, quyền lãnh đạo tại các địa bàn chiến lược có khả năng leo thang; Gia tăng tính phức tạp của một số điểm nóng xảy ra xung đột trên thế giới...

Đa số ý kiến cho thấy rằng, phần “Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm tới”, trong Dự thảo mới đưa ra thách thức, khó khăn mà chưa ra được những dự báo có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của đất nước ta. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm phần dự báo các yếu tố thuận lợi để có cái nhìn toàn diện hơn về việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.

Có ý kiến cho rằng, khi đánh giá dự báo tình hình trong nước, cần nêu đậm khía cạnh tác động của hội nhập quốc tế theo hướng: Hội nhập quốc tế ngày càng cao sẽ tạo thêm áp lực mới, yêu cầu cao hơn về cải cách thể chế và đồng bộ hệ thống pháp luật theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác kinh tế quốc tế cấp độ cao thời gian tới sẽ đặt ra nhiều cơ hội và thách thức với nền kinh tế. Sự phát triển của mạng thông tin toàn cầu và sự bùng nổ thiếu kiểm soát của mạng xã hội sẽ làm gia tăng nguy cơ phát tán thông tin trái với lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

 Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, lần thứ XXV đã thông qua tổng hợp góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - Ảnh: Phạm Cường

Trong mục X I- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, hầu hết các ý kiến cho rằng, Dự thảo có riêng phần đánh giá là hết sức cần thiết do vị trí và tầm quan trọng của lĩnh vực đối ngoại trong sự nghiệp đổi mới đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Dự thảo cần nhấn mạnh bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu, đang diễn ra sâu rộng; tình hình thế giới và khu vực cũng có diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, vì vậy công tác đối ngoại cần được khẳng định là một bộ phận không thể thiếu bên cạnh công tác an ninh, quốc phòng… trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Trong mục phương hướng, nhiệm vụ, đa số ý kiến nhất trí như đã nêu trong Dự thảo. Có ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm của "lợi ích quốc gia"; đồng thời bổ sung thêm quan hệ với “các nước bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược” vào câu “Chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với các nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn, đối tác quan trọng”.

Trong mục XII - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hầu hết ý kiến nhất trí về chính sách đối với đồng bào định cư ở nước ngoài đã thể hiện được đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng ta đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn, cho rằng cần chỉ rõ đối tượng “đồng bào định cư ở nước ngoài”. Nội dung trên đã bỏ qua một bộ phận quan trọng trong số những người Việt Nam ở nước ngoài, đó là những đồng bào cư trú lâu dài ở nước ngoài với mục đích học tập, làm ăn.

Có ý kiến đề nghị bổ sung đoạn “Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn định cuộc sống”, thành “Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư/cư trú lâu dài ở nước ngoài ổn định cuộc sống”.

Ở Phần thứ hai, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Trong mục các chỉ tiêu chủ yếu, có ý kiến cho rằng, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm là cao; nên đề ra chỉ tiêu đạt 6 – 6,5%/năm là phù hợp. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về tỷ lệ dân cư thành thị, nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, tỷ lệ che phủ rừng vẫn còn cao, đề nghị điều chỉnh lại hợp lý.

Ở phần phương hướng, nhiệm vụ, mục 10 - Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc tiêu đề cho rõ ràng và đề nghị sửa lại là “10- Chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích