Nhân dân tin tưởng vào thành công Đại hội
20/01/2016 15:14
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp khai mạc. Nhân dân bày tỏ niềm phấn khởi, kỳ vọng và tin tưởng vào thành công của Đại hội.

​Ảnh minh họa

 

Ông Nguyễn Văn Quyền, 82 tuổi, 50 năm tuổi đảng (cán bộ hưu trí, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định):

Nhân dân đang rất kỳ vọng vào Đại hội XII của Đảng. Để bầu ra người lãnh đạo cao nhất lãnh đạo đất nước, trước hết người đó phải có cái đức, có đức mới phát huy được tài. Đặc biệt, người lãnh đạo cao nhất phải tận trung với nước, suốt đời chăm lo cho dân, không màng đến lợi ích cá nhân. Tôi kỳ vọng và mong rằng, ai trúng vào vị trí ấy cũng phải luôn có ý thức rèn luyện để củng cố lòng tin trong dân.

Ông Hồ Bá Thắng 67 tuổi, 38 năm tuổi đảng (nguyên đại tá, trú tại phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh):

Năm 2015, đất nước có nhiều thuận lợi, đồng thời có nhiều thử thách. Để phát huy những thắng lợi, vượt qua thử thách, nhân dân rất kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ đưa ra đường lối, chính sách đổi mới mọi mặt. Đặc biệt, Đại hội XII của Đảng phải lựa chọn được những cán bộ là những người có tầm, có đạo đức, bản lĩnh, quyết đoán. Nhân dân cũng mong muốn người lãnh đạo phải làm gương trong công khai, minh bạch tài sản. Đó cũng là góp phần chống tham nhũng, lãng phí.

Ông Phạm Văn Huấn, 80 tuổi, 52 năm tuổi đảng (Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình):

Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, Đảng ta luôn nhận được tình cảm tin yêu của toàn dân tộc và toàn thể quần chúng nhân dân nhiều thế hệ. Đảng là người chèo lái, là người đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, giải phóng dân tộc, xây dựng kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Rõ ràng, công lao của Đảng đối với toàn thể dân tộc là không gì có thể phủ nhận được.

Phải thẳng thắn nói rằng, đứng trước bối cảnh thay đổi cục diện trên toàn thế giới như hiện nay, vấn đề đảm bảo quốc phòng - an ninh, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và đặc biệt là xây dựng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân là một bài toán rất khó khăn. Đảng ta muốn làm tốt vai trò là người lãnh đạo thì trong giai đoạn tới phải giải quyết rất nhiều vấn đề, đặc biệt trong đó có vấn đề làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Đây là điều toàn thể xã hội hiện nay đang trông đợi. Biểu hiện của tệ tham nhũng, chạy chức, chạy quyền trong xã hội hiện nay còn nhiều, nhưng việc phát hiện và làm rõ thì rất ít. Cho nên theo tôi, vấn đề ở đây là chúng ta phải thực sự vào cuộc để làm trong sạch bộ máy. Chỉ có như vậy mới lấy lại được niềm tin của nhân dân. Hơn lúc nào hết, người dân đang thực sự kỳ vọng và trông đợi vào sự đổi mới của Đảng, tin tưởng vào thành công của Đại hội.

Ông Phạm Văn Hoàn, 66 tuổi, 45 năm tuổi đảng (Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định):

Tôi cũng như nhiều người dân rất quan tâm đến Đại hội lần này. Qua công tác chuẩn bị, chúng tôi rất tin tưởng kỳ này, Trung ương sẽ giới thiệu được những cán bộ lãnh đạo đủ tâm, tầm để gánh vác các trọng trách quan trọng.

Người đứng đầu các cơ quan Đảng, Nhà nước trước hết phải là người có đạo đức, có tâm và phải dám quyết, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đại hội lần này, chúng tôi cũng mong muốn những gì đã làm được của khóa trước thì đội ngũ kế cận tiếp tục phát huy, còn những hạn chế thì phải có giải pháp cụ thể khắc phục bằng được. Nhiều vấn đề dân bức xúc như: Tình trạng tham ô, tham nhũng, nhiều cán bộ thoái hóa, biến chất thì lần này phải giải quyết được dứt điểm để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh,;kiên quyết loại bỏ những phần tử thoái hóa về chính trị, tham nhũng,... 

Ông  Nguyễn Đức Biên 72 tuổi, 44 năm tuổi đảng (xã Vũ Chính, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình): 

Những năm qua, hoạt động văn học - nghệ thuật đã đạt được những thành công đáng khích lệ. Tuy nhiên, lĩnh vực này với trách nhiệm là góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam mới, cũng đang đứng trước những vấn đề cần được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mong rằng Đảng tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo đối với lĩnh vực văn học - nghệ thuật. Cụ thể là, Đại hội cần thảo luận và có những chủ trương cụ thể hơn về hoạt động văn học - nghệ thuật, tạo ra một sự chuyển biến mới trong lĩnh vực này. 

Thầy giáo Nguyễn Đức Sâm (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định):

Giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh là chuẩn bị nền tảng con người. Để làm tốt điều này, tôi nghĩ cần sự tận tâm của người làm công tác giáo dục, cần phương pháp đúng đắn khoa học và cần sự kết hợp đồng hành của cả một hệ thống. Chúng tôi mong rằng, vấn đề giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục con người sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, coi đó như một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển văn hóa hóa giáo dục.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích