Nghĩa tình - nét đặc sắc của thành phố mang tên Bác
05/10/2015 08:11
Dân gian thường dùng “tình nghĩa”, Dự thảo Báo cáo dùng “nghĩa tình”, nhưng xét về ý nghĩa có sự tương đồng.

​Tượng đài Chủ tich Hồ Chí Minh trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh

 

Tiếp cận với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X tôi thấy, chủ đề đại hội là “Xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; giữ vững ổn định chính trị, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Ở đây có một yếu tố rất mới, rất độc đáo, có liên quan mật thiết đến tiêu chuẩn con người mới hiện nay mà tôi rất tâm đắc. Đó là yếu tố “nghĩa tình”.

Dân gian thường dùng “tình nghĩa”, Dự thảo Báo cáo dùng “nghĩa tình”, nhưng xét về ý nghĩa có sự tương đồng. “Nghĩa” là cách hành xử của con người trong các mối quan hệ xã hội, bao gồm con người với con người, con người với quá khứ, lịch sử, con người với những việc đã và đang xảy ra… Cách hành xử phải phù hợp với truyền thống đạo lý, phong tục tập quán của dân tộc. Những thành ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Lá rụng về cội”… đều nằm trong nội hàm khái niệm “nghĩa”. Còn “tình” là tình cảm, một phạm trù rất rộng, chứa đựng mọi thứ tình yêu: Tổ quốc, con người, quê hương đất nước, gia đình, lứa đôi, đồng chí, đồng đội…

Yếu tố “nghĩa tình” đã được đưa vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa X (2015-2020), đưa vào mục tiêu tổng quát là sự nhận thức rất mới, rất độc đáo, chưa đâu có. Bởi nó chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa tích cực của đời sống, không chỉ của TPHCM, con người Việt Nam mà của cả loài người trên trái đất này.

Quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều phong trào mang tính quần chúng sâu rộng phục vụ quyền dân sinh dân chủ trên quan điểm lấy dân làm gốc. Với TP.HCM, các phong trào gắn với “nghĩa tình”, hướng tới người dân, tạo môi trường sống ngày càng tốt hơn đối với người dân luôn được quan tâm. Trong các phong trào “Dân chủ ở cơ sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” hay chương trình xây dựng nông thôn mới…, TP.HCM đều là một trong những địa phương đi đầu cả nước.

Đặc biệt, trong hơn 23 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo, TP.HCM đã thực hiện qua 4 giai đoạn, với 7 lần nâng mức thu nhập, hiện nay mức thu nhập để xác định hộ nghèo là dưới 16 triệu đồng/người/năm, hộ cận nghèo là dưới 21 triệu đồng/người/năm, thống nhất cả nội thành và ngoại thành; cao hơn chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 là 2,7 lần, đây là sự nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành của TP để đời sống của người dân ngày một tốt hơn. Hiện nay, hộ nghèo theo tiêu chí thành phố còn khoảng 1%; 12 quận, huyện đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện cho hàng triệu lượt người nghèo của TP tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó đặc biệt là giáo dục, y tế...

Tôi nhận thấy, nội hàm “nghĩa tình” chứa đựng hầu hết bản chất của con người mới XHCN hiện nay. Có thể nói, “nghĩa tình” vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tôi và những người dân TP mong muốn TP.HCM phát huy hơn nữa những phong trào, chương trình mang đậm nghĩa tình, có nhiều hơn nữa những hành động hướng tới người dân, cải thiện đời sống và môi trường sống của người dân.


An Kim Đính (phường An Phú, Quận 2, TP.HCM)
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích