Nghị quyết Trung ương 4 là nền tảng vững chắc tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng
04/01/2016 15:33
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng nhận được sự quan tâm, ủng hộ cao nhất của toàn Đảng, toàn dân.

Những năm qua, kinh tế - xã hội của Yên Bái ngày càng phát triển - Ảnh: HM

 

Từ thực tiễn của việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chứng tỏ mối quan hệ chặt chẽ, cần thiết giữa Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 là nền tảng vững chắc, quan trọng để củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái với Đảng, Nhà nước.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng nhận được sự quan tâm, ủng hộ cao nhất của toàn Đảng, toàn dân. Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đoàn kết xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường sức chiến đấu trong Đảng và đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của quần chúng nhân dân.  

Tại Yên Bái, khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã xác định ý thức trách nhiệm và đề cao tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã đề ra 13 việc, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy đã đề ra 120 việc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy đề ra 69 việc, cấp cơ sở đề ra 4.504 việc cần phải tập trung thực hiện, khắc phục khuyết điểm, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện xong 14/14 việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện xong 100% số việc.

Việc lựa chọn và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đã được cấp ủy Đảng các cấp triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động lớn của từng ngành, từng địa phương theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết số 20, ngày 20/11/2011, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh tham gia phụ trách giúp đỡ các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn. Từ quá trình phân công công việc cụ thể, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu được phát huy; đồng thời, giúp Đảng bộ tỉnh đánh giá chính xác hiệu quả của các nghị quyết, chính sách đã đề ra có phù hợp, sát thực tế và đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân hay không.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhiều cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã có quy định cụ thể về việc sử dụng tài sản công, tổ chức các hội nghị, việc cưới, việc tang; chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra và kết luận để điều chuyển hoặc xem xét, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên, công chức có dư luận liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Chính việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng nguyên tắc đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Điển hình là huyện Văn Chấn có những điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, thế nhưng những thế mạnh đó chỉ thực sự được phát huy mạnh và rõ nét nhất trong giai đoạn 2010-2015, đó là biết gắn Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để Văn Chấn bứt phá.

 

 Với phươ​ng châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, Yên Bái đã huy động được sự đóng góp tích cực của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

Giai đoạn 2010-2015, tốc độ phát triển kinh tế bình quân của huyện đạt 15%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 22 triệu đồng/người/năm, gấp gần 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân mỗi năm huyện Văn Chấn giảm được 4% hộ nghèo…

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ xã Đại Phác, huyện Văn Yên đã có những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Hầu hết các đảng viên đều nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người lãnh đạo. Đảng bộ xã đã phát huy dân chủ trong thảo luận, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh…

Đặc biệt, trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đã huy động được sự đóng góp của quần chúng nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện Đại Phác đã hoàn thành và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Văn Yên. Với sự nỗ lực, hăng say lao động của nhân dân đã nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2015 ước đạt trên 24,2 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,47%; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh; diện mạo nông thôn Đại Phác đang đổi thay từng ngày.

Thực tiễn cho thấy, địa phương, cơ sở nào, cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng thì địa phương đó, tổ chức Đảng nơi đó đạt được những kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên ghi nhận và nhân dân tin yêu.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích