Một số thông tin trước phiên họp trù bị Đại hội XII của Đảng
20/01/2016 15:23
Đại hội Đảng XII sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII trả lời phóng viên bên hành lang  Đại hội XII

 

Sáng nay (20/1), Đại hội đã họp phiên trù bị tại Hội trường, với các nội dung: Tuyên bố lý do, thông qua Chương trình phiên họp trù bị; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XII; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Trước khi phiên họp bắt đầu, các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ 20 – 28/1 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

 

Phóng viên tác nghiệp tại T​rung tâm Báo chí Đại hội XII của Đảng

Trong số 1.510 đại biểu tham dự, đại biểu đương nhiên là 197 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết Khóa XI, chiếm tỷ lệ 13,05%, đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 đại biểu, chiếm tỷ lệ 86,09%. Đại biểu chỉ định là 13, chiếm tỷ lệ 0,86%; đại biểu nữ có 194 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12,85%; đại biểu là dân tộc thiểu số là 174 đồng chí, chiếm tỷ lệ 11,52%; đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động là 10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,66%; đại biểu là nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là 20 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,32%; đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú là 15 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,99%; đại biểu là nghệ sĩ ưu tú là 1 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,07%. Đại biểu là Giáo sư, Phó giáo sư có 55 đồng chí, trong đó có 2 Viện sĩ. Tiến sĩ là 241 người, thạc sĩ là 511 người. Trong số 1.510 đại biểu, có 1.501 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị (99,4%), còn lại là trung cấp lý luận chính trị. 

Đại hội tập trung đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới. Trong đó về đánh giá 30 năm đổi mới, Đại hội sẽ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nhìn lại một cách toàn cục, khách quan, khoa học về toàn bộ tiến trình đổi mới đất nước, nhất là giai đoạn 2006 - 2016. Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); Quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020. 

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... 

Đại hội Đảng XII sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. 

Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII cho biết, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội, đã có 26 triệu lượt ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài. 

Nội dung góp ý rất phong phú, đề cập tất cả lĩnh vực. Trong đó có nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng; về phòng chống tham nhũng. Nhiều ý kiến hết sức tâm huyết về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và như chủ đề Đại hội là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Vấn đề bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có vấn đề Biển Đông cũng được nhân dân góp ý. Các ý kiến góp ý đã được Trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. 

Trả lời phỏng vấn báo chí trước phiên họp trù bị Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII cho biết: Với số lượng khoảng gần 700 phóng viên, kỹ thuật viên tham dự Đại hội là một số lượng lớn. Điều này chứng tỏ báo chí và dư luận trong nước và nước ngoài rất quan tâm đến Đại hội XII của Đảng. Trong nhiều nội dung quan trọng, Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới. Trong đó về đánh giá 30 năm đổi mới, Đại hội sẽ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nhìn lại một cách toàn cục, khách quan, khoa học về toàn bộ tiến trình đổi mới đất nước, nhất là giai đoạn 2006 - 2016. Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); Quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020. "Tầm vóc của Đại hội XII của Đảng là rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử", đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nói.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích