Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội
07/10/2015 08:46
Ngày 27/7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

​Ảnh​ minh họa

 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.

Cán bộ nữ đạt từ 28,2% đến 41,36%

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, tính đến ngày 24/7, đã có 23/67 đảng bộ quận huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại các đảng bộ quận huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở, kết quả bầu cử ban chấp hành đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ nữ cơ bản đạt yêu cầu (các quận huyện cán bộ nữ đạt từ 28,2% đến 41,36%), cấp ủy viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ cao cấp, cử nhân chính trị đạt gần 80%. Kết quả bầu cử ban thường vụ cấp ủy đảm bảo cơ cấu nữ, đạt 28,7%, tỷ lệ ủy viên ban thường vụ cấp ủy dưới 40 tuổi đạt 20%. Đặc biệt, các đại hội đã bầu được 163 cấp ủy viên nữ, 62 cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi. Các đồng chí bí thư, phó bí thư đều trúng cử với tỷ lệ cao.

Với kết quả bước đầu ở đại hội các đảng bộ quận và đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, đã đạt được yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, đề cao trách nhiệm của đại biểu trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng người đứng đầu đảng bộ quận huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở...

Theo Ban Chỉ đạo, qua đại hội ở 23 đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở cho thấy nhiều kinh nghiệm cần được rút ra, đặc biệt về công tác nhân sự và giải quyết các vấn đề của địa phương. Về nhân sự, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở phải thực hiện tốt khâu đánh giá cán bộ, định kỳ rà soát bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường; sớm luân chuyển, đề bạt để cán bộ tiếp cận chức danh quy hoạch trước đại hội để đảm bảo đề án nhân sự đúng dự kiến và thuyết phục được đại hội. Đặc biệt, trước và trong đại hội cần quán triệt sâu, kỹ hơn về yêu cầu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy để kết quả bầu cử đạt yêu cầu. Đối với các vấn đề của địa phương, các cấp ủy phải quan tâm giải quyết triệt để những bức xúc nổi cộm. Có như vậy mới tạo được niềm tin trong người dân địa phương và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, từ đó tạo thuận lợi trong quá trình góp ý xây dựng văn kiện, chuẩn bị đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung giải quyết các bức xúc nổi cộm ở địa phương

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng đề nghị, đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở chuẩn bị đại hội trong thời gian tới cần chủ động và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, các văn kiện cần được tiếp tục tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy.

Các đoàn công tác của Thành ủy tiếp tục sâu sát cơ sở, hướng dẫn, kiểm tra từ khi chuẩn bị, tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị tốt đề án nhân sự, góp ý chi tiết chương trình điều hành đại hội. Tổ chức tổng kết đại hội; xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho cấp ủy viên và kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết các đảng bộ. Trong đại hội cần quán triệt kỹ, sâu các yêu cầu về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ để sau đại hội kết quả bầu cử đạt yêu cầu.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm của người dân địa phương; của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài để tạo thuận lợi trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ địa phương, đơn vị.

Đối với Quận ủy quận Bình Tân, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các đồng chí trong đoàn công tác phụ trách địa phương chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ phường Tân Tạo A (đơn vị cơ sở duy nhất trong tổng số 2.346 cơ sở đảng chưa tổ chức đại hội đảng bộ) trong tháng 7; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị nội dung, nhân sự để hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ quận trong tháng 8.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích