Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ
19/01/2016 08:20
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ (17/1/1946 - 17/1/2016) tại trụ sở 75 Đinh Tiên Hoàng, nay là Bưu điện Hà Nội.

​Bưu điện Hà Nội - Bờ Hồ Hoàn Kiếm

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết: Cách đây tròn 70 năm, ngày 17/1/1946, trong hoàn cảnh cả nước dốc sức bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, Bác Hồ đã dành thời gian đến thăm Bưu điện Trung ương Bờ Hồ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với công tác thông tin, liên lạc. Những lời căn dặn gần gũi của Bác Hồ trong chuyến thăm này đã khích lệ hàng vạn cán bộ, công nhân viên toàn ngành Bưu điện nói chung và Bưu điện Trung ương Bờ Hồ nói riêng nỗ lực cống hiến công sức, đóng góp vào thành công của cuộc kháng chiến, đồng thời chỉ ra đường hướng cho ngành trong suốt chặng đường phát triển sau này.

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát​ biểu tại lễ kỷ niệm.

 Ảnh: Bộ TT&TT

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành Bưu điện đứng trước nhiều thách thức lớn, trong khi đó công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi mức độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế rất cao. Lãnh đạo ngành Bưu điện thấm nhuần tư tưởng của Người đã xác định: Bưu chính Viễn thông là nền tảng phát triển của các ngành kinh tế - văn hóa - xã hội, cần táo bạo đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, bỏ qua công nghệ trung gian; vượt qua cấm vận bằng sự mềm dẻo, linh hoạt trong quan hệ quốc tế, đa dạng hóa đối tác để tranh thủ vốn, công nghệ, phá bỏ độc quyền... 

Nhờ đó, Việt Nam đã hiện đại hóa và phát triển bưu chính, viễn thông ngang tầm các nước tiên tiến. Mạng lưới bưu chính có trên 12.700 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân đạt 2,87 km/điểm. Mạng viễn thông đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ 40% đến 50%. Bên cạnh đó, ngành đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo dựng thị trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, từng bước hình thành các doanh nghiệp lớn trong ngành như Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Tổng Công ty viễn thông MobiFone...

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Với quyết tâm thực hiện thành công chiến lược tăng tốc “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”, trong thời gian tới, toàn ngành cần tập trung phát triển bưu chính, viễn thông, công nghiệp CNTT, coi đây là ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, trọng điểm, hạ tầng của hạ tầng, đóng góp tỷ trọng lớn cho tăng trưởng GDP của đất nước. Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công của chiến lược; tiếp tục ứng dụng CNTT có hiệu quả trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đồng thời, ngành cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giúp cho các cấp, các ngành và toàn xã hội nhận thức sâu sắc về tình hình trong nước, thế giới, những thuận lợi, khó khăn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái, các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, để ghi dấu những giai đoạn lịch sử quan trọng, những dấu mốc phát triển mà ngành thực hiện theo tư tưởng chỉ đạo của Người, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Triển lãm trưng bày phối hợp giữa hệ thống tem, sưu tập hình ảnh và hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng Bưu điện Hà Nội theo 4 mảng nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Bưu điện Bờ Hồ; chuyên đề Tem Bưu chính Cách mạng Việt Nam; chuyên đề Hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên đề ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ngành Bưu điện.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích