Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX
21/10/2015 15:41
Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX đã long trọng khai mạc.

​Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Với chủ đề: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Tham dự đại hội có đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu V, thành phố Hồ Chí Minh; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng 350 đại biểu đại diện cho toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, kết quả đạt được; nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém; xác định rõ nguyên nhân; rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: 5 năm qua, quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể với tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Nhà máy lọc dầu và nhiều nhà máy trong Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP - Quảng Ngãi thực sự trở thành hạt nhân phát triển, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Dự kiến đến cuối năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 24%, nông nghiệp chiếm 14% trong cơ cấu kinh tế. Chất lượng, năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư được cải thiện, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng. Quảng Ngãi ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Giai đoạn 2011 - 2015, thu ngân sách ước đạt 128.190 tỉ đồng, tăng bình quân 16,9%/năm; từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi đã vươn lên thành một trong 10 địa phương thu ngân sách cao, có điều tiết cho ngân sách Trung ương... 

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông có bước phát triển mạnh; hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 A đoạn qua Quảng Ngãi, đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, đường bờ Nam sông Trà Khúc; đang triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi... Đầu tư phát triển đô thị có bước chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch đồng bộ hơn, có tầm nhìn dài hạn, chất lượng tốt hơn, ... Cùng với đó, các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, giảm nghèo đạt nhiều kết quả khá; diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn, dịch bệnh được khống chế; An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng sống của người dân được nâng lên.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở; ngày càng thiết thực, hiệu quả. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; đoàn kết trong Đảng được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. Vị thế và uy tín của tỉnh ngày càng được khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng chỉ rõ: Một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt; tốc độ tăng trưởng kinh tế và tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, dịch vụ đạt thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra. Chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu lao động chưa theo kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội chưa đồng bộ; đô thị phát triển chậm; nguồn nhân lực còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống nhân dân nhiều vùng còn khó khăn; văn hóa- xã hội phát triển chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; trật tự xã hội có những yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể còn một số yếu kém chậm khắc phục.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Báo cáo chính trị nêu rõ: Mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Năm năm tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, tỉnh xác định một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 6 - 7%/năm, đến năm 2020; GRDP bình quân đầu người khoảng 3.600 - 4.000 đô la Mỹ; tỷ trọng cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2020 công nghiệp 60 - 61%, dịch vụ 28 - 29%, nông nghiệp 11 - 12%... 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Quảng Ngãi cần xác định việc phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển. Đồng thời, Quảng Ngãi cần gắn kết chặt chẽ đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, thành tựu đạt được là rất đáng tự hào, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị, các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích để nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Ngãi phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Tòng Thị Phấn đề nghị, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần bám sát chủ đề mà Đại hội lần này nêu ra. Trong đó, đồng chí lưu ý, cần kết hợp chặt chẽ 3 nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh là: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là theo chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực cho phát triển. Gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý, trong 5 năm tới, Quảng Ngãi tập trung phát huy tối đa các lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển nhảy vọt về công nghiệp, trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp sạch. Đồng thời, thực hiện tốt việc mở rộng, nâng cấp Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn, có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ có liên quan đến chuỗi liên kết lọc hóa dầu, góp phần hình thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng của Quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất. Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng thực hiện chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050, xem đây là nội dung quan trọng của phát triển bền vững.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị Quảng Ngãi tập trung thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, gắn sản xuất với thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm có sức cạnh tranh cao; phát triển kinh tế ở địa bàn nông thôn, miền núi, phát huy mạnh mẽ nội lực trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về biển, phát triển mạnh kinh tế biển. Tỉnh cần xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó phát triển huyện Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, trở thành đảo du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh và là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quảng Ngãi cần huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển hệ thống đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp, xây dựng các công trình trọng điểm, chiến lược tạo được hạt nhân để kết nối vùng, kết nối với các tỉnh, thành lớn trong cả nước. Cùng với đó, tỉnh nâng cao dân trí, phát triển mạnh về giáo dục, đào tạo và dạy nghề; coi trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền núi so với các vùng khác, trọng tâm là thực hiện giảm nghèo bền vững...

 

 Quang cảnh Đại hội

Chăm lo giáo dục ý thức quốc phòng cho nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc toàn diện gắn chặt với thế trận của quân Khu và cả nước. Thường xuyên đề cao cảnh giác cách mạng; chủ đồng phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”; các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Quan tâm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là công việc thường xuyên và là nhân tố quyết định đảm bảo cho sự phát triển của tỉnh. Do đó phải coi trọng trên 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu qủa cao hơn; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng lưu ý một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Vì thế các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới theo đúng tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho Đảng bộ tỉnh tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng yêu cầu, sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo chương trình làm việc, Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 23/10.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích