Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII
01/11/2015 11:05
Sáng 1/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: KS)

 

Dự Đại hội có đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng 332 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 63 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Diễn văn khai mạc tại Đại hội do Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trình bày nhấn mạnh: Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế xã hội; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp”, Đại hội lần này phải thực sự là Đại hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ, phát triển và có trách nhiệm hoàn thành các nội dung cơ bản đã đề ra. Trong đó, Đại hội sẽ tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận và quyết nghị những mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trong 5 năm tiếp theo. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt được một số thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hàng năm đạt mức tăng trưởng khá, bình quân trong 5 năm đạt 7,8% và cao hơn mức bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 8.000 tỷ đồng (mục tiêu đến năm 2015 đạt 6.000 tỷ đồng); công nghiệp, xây dựng tăng mạnh, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế... Văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Trong đó giáo dục từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện; khoa học và công nghệ đã gắn liền với thực tiễn, góp phần quan trọng vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được tăng cường; chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo… ​

 

Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: KS)

Diễn văn khai mạc tại Đại hội do Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trình bày nhấn mạnh: Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế xã hội; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp”, Đại hội lần này phải thực sự là Đại hội dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ, phát triển và có trách nhiệm hoàn thành các nội dung cơ bản đã đề ra. Trong đó, Đại hội sẽ tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận và quyết nghị những mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng trong 5 năm tiếp theo. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt được một số thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hàng năm đạt mức tăng trưởng khá, bình quân trong 5 năm đạt 7,8% và cao hơn mức bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 ước đạt 8.000 tỷ đồng (mục tiêu đến năm 2015 đạt 6.000 tỷ đồng); công nghiệp, xây dựng tăng mạnh, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế... Văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Trong đó giáo dục từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện; khoa học và công nghệ đã gắn liền với thực tiễn, góp phần quan trọng vào phát triển công nghiệp, nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được tăng cường; chính sách xã hội được quan tâm, chăm lo…Bên cạnh đó, công tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được bảo đảm, triển khai thực hiện toàn diện; thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân được củng cố; công tác phổ biến, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã chú trọng tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh; từng bước tăng cường đoàn kết trong nội bộ Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững; một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội chưa đạt được mục tiêu đề ra; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ còn chậm. Chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; cải cách thủ tục hành chính còn chậm chuyển biến…  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn Đảng bộ; đồng thời tập trung chuẩn bị nội dung và nhân sự trình Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao. Các văn kiện trình Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh đã phát huy được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, cán bộ lão thành và sự đóng góp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, góp ý của các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Nhất trí với những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội đã được nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội cần làm rõ thêm một số nội dung như: Các vấn đề lớn về kinh tế của Hưng Yên đang gặp phải hiện nay; giải quyết vấn đề thu nhập của người làm nông nghiệp ở Hưng Yên; tình hình thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định (đột phá về thể chế kinh tế thị trường, đột phá về phát triển nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ, đột phá về phát triển hạ tầng). 

Về cơ cấu tổ chức Đảng bộ tỉnh khóa mới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15%, tỷ lệ cán bộ trẻ không dưới 10%. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh nhà, quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngày càng phát triển, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”​


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích