Thành ủy Hà Nội: Tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
04/01/2016 15:13
Ngày 24/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26-KH/TU của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010 – 2015.

​Đồng chí Phạm Quang Nghị tặng cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc.

 

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đại hội đảng bộ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng bộ, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi. Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất việc triển khai, tập huấn công tác tổ chức đại hội, công tác bầu cử. Việc tập huấn, huấn luyện bao gồm cả tình huống cụ thể được triển khai đến lãnh đạo cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp.

Chất lượng báo cáo chính trị của các cấp ủy đã được nâng cao rõ rét. Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội và việc bầu cử tại Đại hội được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định theo quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả thành công của bầu cử cấp ủy các đảng bộ đã phản ánh uy tín, tín nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ của Đảng trước nhân dân. Đội ngũ cán bộ mới được bầu, trong đó có nhiều cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; được cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng sẽ lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách cán bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tập trung giải quyết những tồn tại, bức xúc, làm tốt công tác tuyên truyền. Do vậy, về cơ bản sau đại hội các đảng bộ không gây ra tâm lý xáo trộn hoặc hụt hẫng trong thực hiện nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ, tạo bầu không khí đoàn kết, tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dư luận xã hội về Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố cho thấy đa số ý kiến cán bộ, đảng viên nhận định đây là kỳ Đại hội thành công trên nhiều mặt, từ chuẩn bị văn kiện đại hội, các khâu tuyên truyền, chủ động thông tin trong quá trình diễn ra Đại hội, chuẩn bị nhân sự, kết quả bầu cử cấp ủy, bầu cử Ban Thường vụ… Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao; các nội dung, chương trình diễn ra theo trình tự, khoa học, đảm bảo nguyên tắc…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Báo cáo chính trị của một số đảng bộ còn dài, nội dung dàn trải, chưa nêu bật được mức độ, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước, so sánh các chỉ tiêu do Nghị quyết đề ra còn ít. Đề án nhân sự dù được chuẩn bị kỹ song còn hạn chế về đánh giá và nắm tình hình cán bộ. Tại các Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, có 43 cán bộ chủ chốt không trúng cấp ủy; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ cấp chi, đảng bộ cơ sở trúng cử còn thấp, đạt 2,9%, nhiều cơ sở không có cán bộ trẻ tham gia cấp ủy; đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở có 8 đồng chí cấp ủy viên không trúng cử ban chấp hành. Tỷ lệ cán bộ trẻ từ 35 tuổi trở xuống trong cấp ủy khóa mới của nhiều đảng bộ chưa đạt yêu cầu, toàn thành phố mới đạt 3,44%…

Báo cáo Tổng kết của Thành ủy Hà Nội cũng đã đưa ra một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đó là Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc. Chú trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm. Một số đảng bộ có khó khăn về nhân sự chủ chốt của cấp ủy đã được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời; bản thân cấp ủy của địa phương, đơn vị đã đề cao quyết tâm khắc phục khó khăn nên đại hội các đảng bộ đã đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra. Tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn thống nhất. Đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, trang trí đại hội đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 126 của Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, có được những kết quả trên là do Thành ủy đã luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của Đảng bộ Thành phố. 

Mặt khác, Đảng bộ luôn phát huy tinh thần bám sát, chặt chẽ cơ sở, lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân, nhất là những nơi có vấn đề tồn tại, khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo, khắc phục, xử lý. Coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tạo sự đồng thuận từ trong nội bộ; kết hợp chặt chẽ, thấu đáo giữa công tác tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Cần bổ sung, hoàn thiện và xuất bản Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; khẩn trương hoàn thành xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Thành phố khóa XVI; thông qua danh mục các chương trình công tác toàn khóa và thành lập Ban Chỉ đạo để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội… Đặc biệt, tập trung cao độ cho công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chăm lo tổ chức Tết Dương lịch 2016, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho nhân dân đảm bảo vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng cờ thi đua cho 9 đơn vị, bằng khen cho 164 tập thể, cá nhân, trong đó có Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vì có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 126 của Thành ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích