Đẩy mạnh công tác tư tưởng để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
04/01/2016 15:10
Chiều 24/12 tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

​Đồng chí ĐinhThế Huynh trao thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. (Ảnh:TA).  

 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 do đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nêu rõ, năm 2015, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã cơ bản hoàn thành, với khối lượng công việc nhiều, chất lượng công việc có bước chuyển biến tích cực. Trong đó, nhiều nhiệm vụ mới, có những lĩnh vực khó, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Ban, các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, do làm tốt công tác định hướng tốt nên đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng bộ, nhất là trước những bối cảnh phức tạp của tình hình chính trị thế giới, những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước. Công tác tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước; từ đó cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; gương mẫu thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Trong năm, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban tập trung chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu. Đáng chú ý, cán bộ, đảng viên đã làm tốt công tác tham mưu giúp bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Chủ trì xây dựng 9 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có một số đề án có nội dung liên quan đến các vấn đề bức thiết được dư luận và xã hội quan tâm; chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu 10 đề án, đề tài của Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương; tổ chức 23 cuộc khảo sát và 43 hội nghị, tọa đàm…

Toàn Đảng bộ tham gia tích cực và có hiệu quả nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo tốt công tác định hướng thông tin trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Tham mưu chỉ đạo có hiệu quả các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế và một số vấn đề xã hội khác. Tham mưu có hiệu quả giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy trong việc hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn, và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được Đảng ủy và lãnh đạo Ban quan tâm, tiến hành dân chủ, khách quan, công tâm, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên. Trong năm đã bổ nhiệm được 12 lãnh đạo cấp vụ, trong đó có 4 vụ trưởng và tương đương, 8 phó vụ trưởng và tương đương; 11 lãnh đạo cấp phòng, trong đó có 8 trưởng phòng…

Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và giữ gìn đoàn kết nội bộ đã được các cấp ủy và cán bộ, đảng viên quan tâm, thực hiện. Vì vậy, trong năm 2015, nhiều đảng viên được khen thưởng danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. Không có cấp ủy, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, yếu kém nhiều năm chưa được khắc phục. Đó là một số chi bộ chưa thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng định kỳ hằng tháng. Nội dung sinh hoạt đảng ở các chi bộ chủ yếu lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn. Các chi bộ chưa quan tâm nhiều đến công tác đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt, chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế…

Năm 2016, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác xây dựng Đảng. Lãnh đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết nội bộ, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy.

Để thực hiện được phương hướng này, Đảng ủy tập trung vào 5 nhiệm vụ và 7 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung tăng cường công tác lãnh đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành lỷ luật Đảng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2015. Đồng chí đánh giá, năm 2015, đại hội đảng bộ các chi, đảng bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ cơ quan đã thành công với việc đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong 5 năm và đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; kiện toàn bộ máy các chi ủy, đảng ủy và đảng bộ bộ phận. Ngay sau đó đã ra chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là tiền đề quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Chuyên đề này không chỉ duy trì sinh hoạt của các chi bộ một cách nền nếp, trách nhiệm mà còn góp phần gắn kết, tăng cường tình đồng chí của những người cùng chung mục tiêu, lý tưởng.


 
 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:TA).

Nhấn mạnh đến việc tổ chức tập huấn cho các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, kể cả các đồng chí tái cử, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, đây là một trong những biện pháp để nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy. Từ các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề sẽ gợi mở ra những vấn đề để đảng viên thảo luận, trao đổi, thống nhất trong nhận thức dẫn đến thống nhất trong hành động.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên với nhiều nội dung, phương pháp đa dạng, phong phú, coi đây là biện pháp đầu tiên để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo. Đồng thời, Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ, đảng bộ bộ phận và toàn Đảng bộ phải coi công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ quan trọng. Phải giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, đề xuất việc bố trí, đề bạt, cất nhắc đảng viên một cách chặt chẽ, đúng quy trình. Tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường. Đáng chú ý, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức quần chúng, nhất là trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiểu hết được khó khăn, vất vả của từng cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo Ban thông qua tổ chức đảng, đoàn thể để hiểu về cán bộ, đảng viên của mình sao cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên dù cuộc sống còn nghèo nhưng luôn tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng cờ thi đua cho 5 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 17 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 52 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích