Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Đảng bộ TP.HCM luôn kiên định, vững vàng trước mọi thách thức
14/10/2015 07:45
Dù gặp phải bao khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và sự năng động, sáng tạo của mình, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn luôn vượt qua để khẳng định vai trò và xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.

​Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

 

“Thành phố Hồ Chí Minh phải luôn nhận thức đúng vai trò, vị trí của thành phố, đó là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước để từ đó nỗ lực thực hiện, tìm trong thực tiễn lời giải cho những vấn đề đặt ra; không ngừng đổi mới tư duy, tích cực góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bằng chính thực tiễn của TP.HCM” - nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nhấn mạnh như vậy nhân việc đồng chí trở lại thành phố, tham dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* PV: Thưa đồng chí, là người rất quan tâm và thường xuyên có những đóng góp quan trọng cho TPHCM suốt những năm qua, đâu là điều khiến đồng chí tâm đắc khi nói về những kết quả mà Đảng bộ TP.HCM đạt được?

* Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Bộ Chính trị đã đánh giá toàn diện về TP.HCM khi góp ý công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ thành phố. Ngay trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa IX tại Đại hội cũng sẽ nêu khá rõ. Riêng tôi, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi suốt thời gian qua chính là bản lĩnh của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ rồi đến 30 năm đổi mới cho thấy, dù gặp phải bao khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và sự năng động, sáng tạo của mình, Đảng bộ và nhân dân TP..HCM luôn luôn vượt qua để khẳng định vai trò và xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Anh hùng”. Suốt những năm qua, “cùng cả nước, vì cả nước”, TPHCM đã trở thành điển hình của sự năng động, sáng tạo, đột phá trong xây dựng, phát triển và đổi mới. Trong quá trình lãnh đạo đó, Đảng bộ TP.HCM luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi thử thách; kiên định niềm tin vào lý tưởng cộng sản, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; gắn bó với nhân dân, bám sát thực tiễn, xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó đã vượt qua khó khăn, đạt được các kết quả nổi bật, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý.

* Thưa đồng chí, những bài học đó là gì?

* Theo tôi, bài học quan trọng nhất chính là Đảng bộ TP.HCM đã luôn kiên định, vững vàng về đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mỗi bước phát triển, mỗi thành quả đạt được ngày hôm nay đều chứng minh rõ cho sự kiên định, vững vàng đó. Thành tựu của TP.HCM trong thời gian qua có giá trị tiếp tục làm rõ thêm con đường quá độ đi lên CNXH.

Bài học thứ hai chính là sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng và trong dân - đây chính là nét nổi bật của Đảng bộ TP.HCM. Dân chủ cũng ngày càng được phát huy và mở rộng, từ đó tạo được sức mạnh to lớn, tạo ý chí thống nhất, hành động mạnh mẽ và hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ. 

Điều làm tôi tâm đắc nhất vẫn chính là bản thân các đồng chí lãnh đạo Thành ủy các thời kỳ, lãnh đạo cấp ủy các cấp trên địa bàn TP.HCM luôn luôn ghi nhớ căn bệnh không được chủ quan, duy ý chí, quan liêu, xa rời thực tế. TP.HCM dù đã đạt được rất nhiều thành công, là đầu tàu của không chỉ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn là của cả nước, nhưng bản thân các đồng chí vẫn luôn không tự hài lòng với kết quả đạt được mà luôn nỗ lực phấn đấu. Các đồng chí tự hào chứ không tự mãn. Các đồng chí vẫn luôn có một thái độ rất chân thành, không tìm cách “tô hồng” thành tích mà vẫn luôn canh cánh tìm mọi cách, mọi biện pháp để TP.HCM phát triển toàn diện hơn, nâng cao đời sống người dân. Mặc dù vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm nhưng Đảng bộ TP.HCM đã luôn biết lắng nghe, nhìn thẳng vào sự thật từ đó tìm biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Theo tôi, đó chính là điều đáng quý của tập thể lãnh đạo Đảng bộ thành phố.

* Để TP.HCM tiếp tục là đầu tàu, theo đồng chí, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cần thực hiện những việc gì trước tiên?

* Nghị quyết số 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 đã xác định rất rõ nhiệm vụ của TP.HCM: “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Tôi tin tưởng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ thành công và sẽ ban hành được nghị quyết phát triển kinh tế văn hóa xã hội, hội tụ trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, nhân dân TP.HCM.

Tôi tin rằng TP.HCM có đủ thế và lực để tiếp tục là đầu tàu, phát huy vai trò, vị trí to lớn của mình trong sự nghiệp chung của cả nước. Với truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, năng động, sáng tạo, TP.HCM đi trước về sau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sẽ đi trước, về đích trước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và với sự lãnh đạo năng động, sáng tạo, nội bộ đoàn kết của Đảng bộ TP, tôi tin các đồng chí sẽ phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng thành công T.PHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình như Đảng bộ TP đã đề ra.

* Xin cảm ơn đồng chí nguyên Tổng Bí thư!


SGGP
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích