Đảng bộ Hà Nội: Tập trung thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
30/10/2015 14:58
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thành ủy Hà Nội đã tiến hành đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND Thành phố bầu, năm 2013.  (Ảnh:TH).

 

Hà Nội được Trung ương  đánh giá là Đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết với nhiều biện pháp, cách làm chủ động, sáng tạo.

Tập trung thực hiện tự phê bình và phê bình

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Thành phố tới cơ sở đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 4 nhóm giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, trọng tâm là nhóm giải pháp tự phê bình, phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cụ thể, với phương pháp tiến hành thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm kết quả thực chất, phát huy dân chủ, đoàn kết, tinh thần xây dựng trong kiểm điểm; Thành uỷ Hà Nội đã nghiên cứu, chỉ đạo chuẩn bị kỹ các bản kiểm điểm của tập thể cấp ủy, cá nhân đảng viên, tổ chức kiểm điểm một cách khoa học, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Sau kiểm điểm của mỗi cấp, Thành uỷ tổ chức các hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn ở cấp tiếp theo.

Từ đó việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đảm bảo nghiêm túc đã tạo nên không khí dân chủ hơn trong Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng các cấp và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, răn đe, cảnh tỉnh các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bộ và hệ thống chính trị các cấp.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, đáng chú ý, sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định luân chuyển, điều động 31 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó có 3 đồng chí Chủ tịch UBND quận và một số lãnh đạo sở, ngành Thành phố. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 đồng chí Thành ủy viên; xử lý kỷ luật khiển trách và cảnh cáo đối với 7 đồng chí là Phó Chủ tịch UBND quận và phó giám đốc sở, ngành có khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời tổ chức kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong công tác tham mưu của các sở, ngành trong việc phê duyệt một số dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã phát hiện và xử lý 23 vụ việc với 2 tập thể và 24 cán bộ diện đơn vị quản lý có vi phạm khuyết điểm. Thông qua tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đã phát hiện 17 vụ việc với 116 cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm. Cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại trong thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở; công tác quản lý an ninh, trật tự, nếp sống văn hóa; công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng; quản lý đầu tư...

Cùng với công tác phê bình và tự phê bình, công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Thành uỷ và các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, trong đó, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, giải quyết những điểm nóng, gây bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nét nổi bật là để cụ thể Nghị quyết Trung ương 4, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 06/6/2012 về “Đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa vi phạm kỷ luật của Đảng, trọng tâm là giám sát và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ diện cấp uỷ quản lý khi có dấu hiệu vi phạm”. Theo đó, Uỷ ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Từ năm 2012 đến hết tháng 6/2015, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra được 286 tổ chức đảng, 950 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Sau kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm traThành uỷ đã thi hành kỷ luật 8 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý; đề nghị ban thường vụ các cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 38 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 8.369 tổ chức đảng và 19.296 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ giám sát được 41 tổ chức đảng, 76 đảng viên.

Song song với đó, toàn Thành phố đã giải quyết 5.775 vụ/6.505 vụ khiếu nại, tố cáo (đạt tỷ lệ 89%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi gần 9.781 triệu đồng và 79.295 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 6 tập thể và 64 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Thanh tra Thành phố và Thanh tra các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã thực hiện 819 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội (trong đó có 213 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng, 1.790 ha đất; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 124 tập thể và 104 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm.

Đột phá trong công tác cán bộ

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Thành uỷ đã thực hiện thí điểm, đi đầu cả nước trong việc lấy phiếu tín nhiệm đánh giá cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, gồm 17 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 3 đồng chí Thành ủy viên là Phó Chủ tịch HĐND, UBND Thành phố; cấp trưởng, cấp phó ở 7 sở, ngành Thành phố trong năm 2012. Tiếp đó, trong các năm 2013, 2014, Thành uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU, Hướng dẫn số 09-HD/TU thực hiện các quy định của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định. Về cơ bản, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh trung thực, khách quan mức độ tín nhiệm, năng lực thực tiễn của cán bộ, là căn cứ quan trọng để đánh giá đội ngũ cán bộ. Năm 2014, kết quả lấy phiếu tín nhiệm: 354/362 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ của 30 quận, huyện, thị uỷ (97,79%) có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 50%; 218/218 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ của 30 đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ đạt phiếu tín nhiệm cao trên 50%; 341/342 đồng chí lãnh đạo của 77 sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố (99,5%) có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 50%...

Những kết quả trên là cơ sở quan trọng để Thành ủy Hà Nội tiến hành công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Theo đó, từ năm 2012 đến nay, Thành uỷ đã đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 70 cán bộ nữ và 81 cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội. Nhiều cán bộ nữ, cán bộ trẻ đã trưởng thành, phát huy tốt năng lực, sở trường, nhiệt tình, tâm huyết, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển Thủ đô.

Đáng chú ý, để chuẩn bị đội ngũ kế cận, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án 07-ĐA/TU về đào tạo cán bộ nguồn thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020. Thành ủy đã tổ chức 08 lớp cán bộ nguồn với tổng số 1.250 học viên; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng 106 cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020. Từ năm 2012 đến nay, Thành uỷ đã luân chuyển 108 cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 441 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý. Tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương; thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện…

Đặc biệt, để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ giữa năm 2013, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, tiêu chí, tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quy hoạch. Đảng bộ Thành phố đã điều động, luân chuyển cán bộ các cấp, chỉ tính riêng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý là 180 đồng chí. Hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, từng bước trưởng thành.

Có thể nói, sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới, củng cố niềm tin của nhân dân Thủ đô đối với Đảng bộ và công cuộc đổi mới của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Đó là việc chỉ ra những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 chưa nhiều, còn chung chung; cá biệt có đơn vị còn trì trệ, yếu kém song khi kiểm điểm không chỉ ra được nội dung, địa chỉ cụ thể. Chất lượng tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa đồng đều, chưa góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Việc phát hiện và xử lý cán bộ yếu kém, vi phạm khuyết điểm còn chưa kịp thời; có trường hợp chưa thoả đáng, chưa tạo được tác dụng răn đe, cảnh tỉnh. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức phẩm chất, năng lực, trình độ còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Nhận diện rõ những điều kiện thuận lợi, cùng những khó khăn, thách thức trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thành ủy Hà Nội xác định trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản để giải quyết tốt ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ. Đó là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích