Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội bế mạc
03/11/2015 14:28
Sáng nay, 3/11, sau 3 ngày làm việc, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội đã tiến hành phiên bế mạc.

Sáng nay, 3/11, sau 3 ngày làm việc, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành phiên bế mạc (Ảnh: LÃ ANH)

 

​​Tại đây, đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội và biểu quyết những nội dung, chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo Báo cáo chính trị; Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI ra mắt; và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khoá XVI cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công Đại hội. Cùng với việc góp ý, thảo luận và nhất trí thông qua các Văn kiện; với tinh thần dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI gồm 74 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 61 đại biểu chính thức, trong đó có 4 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu dự khuyết.

"Để thực hiện tốt định hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội Thành phố cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô Nghị quyết XVI Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống", đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI với việc tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV (2010 - 2015) và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, trọng tâm phát triển Thủ đô 5 năm 2015-2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu của TP Hà Nội đến năm 2020 là: Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020: 8,5-9,0%, trong đó, dịch vụ: 7,8-8,3%, Công nghiệp - xây dựng: 10-10,5%, Nông nghiệp: 3,5- 4%; Cơ cấu kinh tế năm 2020: Dịch vụ: 61-62%, Công nghiệp - xây dựng: 35-36,5%, Nông nghiệp 2,5-3,0%; GRDP bình quân/người: 140-145 triệu đồng (tương đương 6.700-6.800 USD); Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020: khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng: 13-14%/năm); Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới: 70-75% tổng số xã (tăng thêm 110-130 xã so với năm 2015); Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hoá: 72%, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hoá: 62%, gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa: 88%; Tỷ lệ trường công lập (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia: 65-70%; số giường bệnh/vạn dân: 23; số bác sĩ/vạn dân: 13,5; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới của Bộ Y tế): 100%; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo: 70 - 75%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị: dưới 4%; tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ theo chuẩn mới: dưới 1,2%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%, trong đó nước sạch: 50%,tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch: 95-100%; Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: khu vực đô thị 95-100%, khu vực nông thôn 90-95%, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%, tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng: 100%, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 90-95%, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 95-100%; Kết nạp trên 12.000 đảng viên mới/năm; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 70%; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm: trên 50%.

* Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngay sau phiên bế mạc của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, trong sáng 3/11, Thường trực Thành ủy TP Hà Nội gồm các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy đã chủ trì cuộc họp báo, thông tin về kết quả Đại hội.

Tại cuộc họp báo, trả lời về vấn đề nhân sự của Đảng bộ TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, kết quả bầu cử lần này đã đáp ứng được các tiêu chí, quy định của Trung ương. Ban Chấp hành khóa mới có sự đổi mới 33,8%, tỷ lệ nữ đạt 12,2% (tăng hơn 2,2% so với khóa cũ), tuổi bình quân của nhiệm kỳ này giảm so với nhiệm kỳ trước. 100% các đồng chí trong Ban Chấp hành có trình độ đại học trở lên, trong đó 85% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; cơ cấu Ban Chấp hành cũng có đầy đủ đại diện các lĩnh vực quan trọng của Thủ đô. 

Về phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Nguyễn Đức Chung, đồng chí Đào Đức Toàn cho biết, ông sẽ phụ trách mảng xây dựng Đảng, còn đồng chí Nguyễn Đức Chung, sau Đại hội này, sẽ được giới thiệu, đề cử là Chủ tịch UBND TP Hà Nội.


SGGP
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích