Chủ trì và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ
11/01/2016 14:47
Cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền phải chủ trì và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ.

​Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc trong năm 2015. (Ảnh:TA).

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Hà Nội năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý, ngành tổ chức xây dựng Đảng chủ động tham mưu đồng bộ trên cả 3 trụ cột: kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực chiến đấu của các tổ chức đảng; công tác cán bộ; công tác đảng viên. Tránh tình trạng chỉ tập trung công tác cán bộ mà sao nhãng các trụ cột khác. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức.

Đồng thời phải tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác lớn của Thành uỷ (khoá XVI) về công tác xây dựng Đảng. Chủ động nghiên cứu, cụ thể hoá các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ. Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu đổi mới kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Chủ động chuẩn bị tốt nhân sự cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, năm 2015, mặc dù khối lượng công việc lớn, tính chất quan trọng, phức tạp nhưng Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách và đột xuất phát sinh không tách rời việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố. Cụ thể, tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 126-KH/TU của Thành uỷ với tinh thần nghiêm túc, chủ động, trách nhiệm; tham mưu tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố với cách làm khoa học, bài bản, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành uỷ đạt nhiều kết quả. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, công tác đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ, công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả tốt....

Tuy nhiên, cạnh những kết quả đạt được, ngành tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội vẫn còn một số hạn chế. Đó là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu, tính tiền phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Công tác quản lý đảng viên có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ. Một số cấp ủy chưa chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội. Vẫn còn tình trạng cán bộ cơ sở và cấp trên cơ sở không trúng cấp ủy, tỷ lệ cấp ủy trẻ trúng cử còn thấp..


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích