Cần ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
11/11/2015 15:34
Đối với khu vực công của nhà nước, tôi cho rằng phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức trong công tác quản lý cũng như sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

Diện mạo đô thị TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại nhờ chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư (Ảnh: Hoàng Hải)

 

Góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, TS Trần Anh Tuấn, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đặc biệt lưu ý đến vai trò phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, về nhận thức trong công tác quản lý cũng như sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

Đánh giá chung trong giai đoạn 2011-2015, TS Trần Anh Tuấn cho rằng, chủ trương của Đại hội XI về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu có sự chuyển biến tốt trong kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu trên một số lĩnh vực trọng tâm, cải thiện năng suất và bảo đảm hài hoà hơn giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đưa ra chỉ tiêu: Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7 - 7,5%/năm, đây là chỉ tiêu trung bình nhằm ưu tiên ổn định nền kinh tế vĩ mô; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, mô hình tăng trưởng kinh tế hướng tới những ngành có hàm lượng khoa học-công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Đối với chỉ tiêu này, tôi nghĩ đó là chỉ tiêu rất thận trọng khi trong bối cảnh hội nhập sắp tới, khi các Hiệp định, Hiệp ước thương mại song phương, đa phương, TPP, Cộng đồng kinh tế ASEAN sắp có hiệu lực.

Tôi cho rằng để tận dụng tốt những cơ hội hội nhập kinh tế sắp tới thì tất cả các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ phải có một “sức bật” thì mới tạo được tính đột phá trong tăng trưởng cũng như phát triển kinh tế, đưa đất nước sớm đạt được những mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản đến năm 2020.

Một nhiệm vụ nữa theo tôi cần ưu tiên là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Hiện tại chúng ta đang trong quá trình đào tạo, xây dựng các cán bộ quản lý cho cơ quan quản lý hành chính nhà nước cũng như đội ngũ doanh nhân.

Đối với khu vực công của nhà nước, tôi cho rằng phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức trong công tác quản lý cũng như sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, gắn kết với đội ngũ quản lý công chức viên chức nhà nước với đội ngũ quản trị của các doanh nghiệp và giới trí thức tạo sự gắn kết, tạo bước chuyển biến trong quản trị điều hành của nền hành chính. Từ đó, chúng ta chuyển từ hành chính sang phục vụ cho các doanh nghiệp để họ gia tăng hàm lượng, tăng khả năng sản xuất, năng lực sản xuất cũng như năng lực cạnh tranh nói chung.

Đối với khu vực sản xuất thì nguồn nhân lực chất lượng cao cho một số ngành mà chúng ta có lợi thế cạnh tranh rất cần được quan tâm, định hướng phát triển. Cụ thể như một số ngành có hàm lượng khoa học-công nghệ gia tăng cao, công nghệ thông tin, các sản phẩm chế tạo, cơ khí chế tạo, cũng như các sản phẩm mang tính lan tỏa, đặc biệt là các ngành thu hút nhiều ngành khác cùng phát triển.

Tôi cho rằng nền kinh tế chúng ta trong giai đoạn tới cần tập trung về chất lượng, trong đó xác định việc tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cho các ngành mang lại giá trị gia tăng cao, như những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức sẽ tạo sự chuyển biến mới tích cực hơn, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh nhưng đảm bảo tính ổn định và bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chỉ số giá, qua đó đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội sớm đưa Việt Nam bắt nhịp với các nước trong khu vực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích