TP. Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng
05/12/2015 22:00
Theo Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Thành phố đã kiểm tra, giám sát 7.270 lượt tổ chức đảng và 9.783 lượt đảng viên.

​Thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng công tác kiểm tra ​giám sát mang lại nhiều hiệu quả trong xây dựng Đảng (Nguồn: Báo Cần Thơ)

 

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm…

Các cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 518 đảng viên và 81 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra các cấp Thành phố đã phát hiện và thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 614 đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; buông lỏng lãnh đạo; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; tham nhũng; cố ý làm trái; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; gây mất đoàn kết nội bộ..

Nhiều địa phương ở thành phố Cần Thơ đã làm tốt công tác này như Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, Đảng bộ huyện Phong Điền, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ…, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền cho biết, dựa theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Phong Điển đã kiểm tra 22 đảng viên và 5 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đã chấn chỉnh nhiều tổ chức đảng và đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát hiện và xử lý kỷ luật 89 đảng viên vi phạm gây mất đoàn kết nội bộ, cố ý làm trái quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

Ông Phạm Minh Phúc, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đã ngăn ngừa được tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và hạn chế được tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010-2015 các cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, xác định đây là một trong những mặt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể, sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt phương châm giám sát có mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích