Cần làm tốt công tác đối ngoại của Đại hội Đảng XII
15/01/2016 08:23
Làm tốt công tác đối ngoại của Đại hội Đảng XII - cơ hội tuyên truyền hiệu quả về công cuộc đổi mới của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ông Lê Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị triển khai phương hướng công tác năm 2016 của Ban Đối ngoại Trung ương

 

Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại một cách đồng bộ, toàn diện, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân”. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại Hội nghị triển khai phương hướng công tác năm 2016 của Ban Đối ngoại Trung ương. Hội nghị diễn ra sáng 14/1, tại Hà Nội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Đối ngoại Trung ương đã triển khai tích cực và hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại cuả Đảng, Nhà nước; Tạo bước chuyển biến mới trong quan hệ với các chính đảng trên thế giới, tạo hậu thuẫn chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ về mặt nhà nước, nhất là với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng. Công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định ngày càng chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống Đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân có nhiều tiến bộ và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Anh biểu dương những thành tích của Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong năm 2015 và nhấn mạnh: năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng với nước ta. Đó là Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, năm vận hành Cộng đồng ASEAN và cũng là năm Việt Nam triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng. Đất nước đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

Vì vậy, Ban Đối ngoại Trung ương cần làm tốt công tác đối ngoại của Đại hội XII của Đảng, đây là cơ hội tuyên truyền hiệu quả về công cuộc đổi mới của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau Đại hội cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện trong hệ thống đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị: "Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động thông tin, nâng cao chất lượng báo cáo, kiến nghị, đề xuất phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại. Nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động đối ngoại, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, giữ vững ổn định chính trị".

Ông Lê Hồng Anh cũng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục thực hiện Kết luận 73 của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và Đề án tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, các chương trình, kế hoạch đã ký kết, phát huy cơ chế hiện có. Đồng thời tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối về tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra công tác đối ngoại, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân. Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương.


VOV
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích